fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka: Prąd elektryczny- wzory, prawa

Prąd elektryczny- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Prąd elektryczny- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Prąd elektryczny- wzory, prawa

SEM (siła elektromotoryczna ogniwa)-charakteryzuje ogniwo pod względem zdolności do wykonania pracy na przemieszczenie ładunku
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Źródłem SEM jest urządzenie, w którym nieelektryczna energia może być w sposób ciągły zamieniana na energię elektryczną
 
Natężenie prądu elektrycznego nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Prawo Ohma natężenie prądu (I) przepływającego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia (U) przyłożonego na jego końcach.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Opór elektryczny przewodnika nazywamy, stały dla tego przewodnika w danej temperaturze, stosunek napięcia do natężenia prądu
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Zależność oporu przewodnika od wymiarów geometrycznych opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonany przewodnik
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Zależność oporu przewodnika od temperatury
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Prawo Ohma dla całego obwodu Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do siły elektromotorycznej, a odwrotni proporcjonalne do całkowitego oporu obwodu.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Pomiar napięcia (woltomierz) pomiar napięcia wykonuje się woltomierzem, który dołącza się równolegle do punktów obwodu. Woltomierz powinien mieć opór bardzo duży w stosunku do oporów innych elementów obwodu.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Zmiana zakresu pomiaru woltomierz odbywa się przez włączenie szeregowo do woltomierza dużych oporów.
 
Pomiar natężenia (amperomierz) pomiar natężenia prądu wykonuje się amperomierzem, który dołącza się w obwód szeregowo. Amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
W celu zmiany zakresu skali amperomierza stosuje się włączane do niego równolegle opory zwane bocznikami.
 
I prawo Kirchhoffa
 
Suma natężeń prądów wpływających do punktu węzłowego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
II prawo Kirchhoffa
 
Suma algebraiczna sił elektromotorycznych (SEM) i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zero.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Połączenie szeregowe oporników
 
W połączeniu szeregowym odbiorników opór zastępczy jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Cechy połączenia: przez każdy opornik wchodzący w skład połączenia przepływa prąd o tym samym natężeniu. Suma spadków napięcia na poszczególnych opornikach połączenia jest równa napięciu przyłożonemu do połączenia. Połączenie to stosuje się w celu zwiększenia oporu.
 
Połączenie równoległe oporników
 
W połączeniu równoległym odbiorników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Cechy połączenia: na każdym oporze wchodzącym w skład połączenia jest ten sam spadek napięcia, który jest równy napięciu przyłożonemu do połączenia. Suma natężeń prądów przepływających przez elementy połączenia jest równa natężeniu prądu wpływającego do połączenia. Połączenie stosuje się w celu zmniejszenia oporu. Uzyskany opór jest mniejszy od najmniejszego wchodzącego w skład połączenia.
 
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia szeregowego
 
Z drugiego prawa Kirchhoffa wynika
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Wyprowadzenie wzoru na opór zastępczy połączenia równoległego
 
Z pierwszego prawa Kirchhoffa wynika
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Połączenie szeregowe źródeł napięcia
 
Biegun ujemny pierwszego źródła połączony jest z biegunem dodatnim drugiego źródła, biegun ujemny drugiego źródła połączony jest z biegunem dodatnim kolejnego źródła i tak dalej. Wypadkowa siła elektromotoryczna tego układu jest sumą sił elektromotorycznych poszczególnych źródeł napięcia. Opór wewnętrzny układu jest sumą poszczególnych oporów źródeł
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Połączenie równoległe źródeł napięcia
 
Bieguny dodatnie wszystkich źródeł połączone są do jednego zacisku układu a ujemne do drugiego. Siała elektromotoryczna układu jest równa sile elektromotorycznej pojedynczego źródła. Odwrotność oporu wewnętrznego połączenia jest równa sumie odwrotności oporów wewnętrznych poszczególnych źródeł.
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia (U), natężenia (I) przepływającego prądu i czasu przepływu (t)
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Wyprowadzenie wzoru na pracę prądu stałego
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Praca prądu stałego wyrażona przez natężenie
 
Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi kwadratu natężenia prądu, oporu przewodnika i czasu przepływu
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia (U) i natężenia (I) przepływającego prądu
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Moc prądu stałego wyrażona przez natężenie
 
Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi kwadratu natężenia tego prądu (I) i oporu przewodnika (R)
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Wat
 
Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W) czyli dżul na sekundę, jeżeli podstawi się wartość dżula w jednostkach elektrycznych to
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
czyli wat jest mocą prądu stałego o natężeniu 1A(ampera) przy napięciu 1V (wolta)
 
Kilowatogodzina (kWh) jest to jednostka pracy prądu elektrycznego, która odpowiada pracy prądu stałego o mocy 1 kW (kilowata) w czasie 1h(godziny). Jedna kilowatogodzina odpowiada 3600J(dżulom)
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Prawo Joule'a
 
Ilość energii cieplnej (Q) wydzielonej w przewodniku, przez który przepływa prąd elektryczny, jest równa iloczynowi napięcia na końcach przewodnika (U), natężenia przepływającego prądu (I) i czasu przepływu (t)
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 
Sprawność urządzenia elektrycznego
 
Miarą sprawności urządzeń elektrycznych jest stosunek mocy użytecznej do mocy pobranej (włożonej)
 
fizyka wzory ściąga na telefon komórkowy prąd stały
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl