fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka:Siły sprężyste i hydrostatyka- wzory, prawa

Siły sprężyste i hydrostatyka- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Siły sprężyste i hydrostatyka- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Siły sprężyste i hydrostatyka- wzory, prawa


 
Rodzaje sprężystości
 
Sprężystość objętości- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły ściskającej objętość ściskanego ciała wraca do początkowej wartości
 
Sprężystość postaci (kształtu)- występuje wtedy, gdy po ustąpieniu siły odkształcającej ciało wraca do swojej pierwotnej postaci. Tej właściwości nie wykazują ciecze i gazy, przyjmują one kształt naczynia, w którym się znajdują.
 
Ciała stałe można podzielić na:
a) sprężyste-jeżeli po ustąpieniu działa siły ciało wraca do pierwotnego kształtu i rozmiarów
b) plastyczne- jeżeli ciało ulega odkształceniom trwałym, ale ni ulega zniszczeniu
c) kruche- jeżeli ciało pod wpływem działaniu niewielkich sił ulega zniszczeniu

 
Odkształcenie- jest to zmian długości, zgięcie, skręcenie
 
Odkształcenie sprężyste- to takie odkształcenie, które znika po ustąpieniu działania siły powodującej to odkształcenie
 
Naprężenie wewnętrzne- jest to iloraz siły wywołującej odkształcenie i pola przekroju poprzecznego ciała, jednostka to Pascal (Pa).Wielkość ta jest odpowiednikiem ciśnienia w cieczach i gazach.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Prawo Hooke'a
Względny przyrost długości jest wprost proporcjonalny do wartości działającej siły i długości początkowej a odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju poprzecznego
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Moduł Younga- wyraża wartość naprężenia wewnętrznego, które powstałoby przy podwojeniu długości ciała, pod warunkiem, że ciało nie uległoby zniszczeniu.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Moduł Younga odczytany z wykresu
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Siła sprężystości jest proporcjonalna do wydłużenia, współczynnikiem proporcjonalności jest wielkość k (zależy od rodzaju materiału, rozmiarów)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Praca i energia sprężystości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Wykres zależności siły od wydłużenia sprężyny
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Wykres zależności energii od wydłużenia sprężyny
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Ciśnienie- nazywamy stosunek wartości siły nacisku (siły parcia) do pola powierzchni, na którą ta siła działa, jest to wielkość skalarna, jednostka ciśnienia jest Pa(paskal)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Gęstość- jest to stosunek masy ciała do jego objętości, jednostka jest kg/m^3
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Parcie hydrostatyczne- jest to siła nacisku działania cieczy na ścianki i dno naczynia
 
Ciśnienie hydrostatyczne- zależy od wysokości słupa cieczy i jej gęstości. Nie zależy od kształtów naczynia, pola powierzchni oraz objętości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Wzór i wyprowadzenie
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Paradoks hydrostatyczny-parcia słupów tej samej cieczy, mające taką samą wysokość wywierane w naczyniach na ich dna o takiej samej wielkości powierzchni są jednakowe niezależnie od kształtu tych naczyń.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Prawo Pascala- ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane w cieczy lub gazie we wszystkich kierunkach jednakowo.
 
Prasa hydrauliczna
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Naczynia połączone- to dwa lub więcej połączonych ze sobą naczyń, w taki sposób, że ciecz w nich zgromadzona może się swobodnie przelewać z jednego naczynia do drugiego.
 
Prawo naczyń połączonych dla cieczy jednorodnych- jeżeli ciecz jednorodna lub gaz w naczyniu połączonym jest równowadze, to ciśnienie panujące na tym samym poziomie we wszystkich ramionach naczynia jest jednakowe.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Prawo naczyń połączonych dla cieczy niejednorodnych-jeżeli dwie różne i niemieszające się ciecze w naczyniach połączonych są w równowadze, to ciśnienie panujące na poziome zetknięcia cieczy i w każdym poziomie poniżej zetknięcia, są jednakowe.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Barometr - to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, działa na zasadzie naczyń połączonych
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Manometr- to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia wewnątrz naczynia, działa na zasadzie naczyń połączonych.
 
Siła wyporu- jest wypadkową siłą parcia, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciała, jest skierowana ku powierzchni cieczy
 
Prawo Archimedesa
 
Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu o kierunku pionowym i zwróconym w górę, jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy lub gazu.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Wyprowadzenie prawa Archimedesa
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
Warunki pływania ciał
 
a) gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy to ciężar ciała jest większy od siły wyporu, ciało tonie
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
b) gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy to ciężar ciała jest równoważony siłą wyporu, ciała pływa całkowicie zanurzone w cieczy na dowolnej głębokości
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka
 
c) gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy to ciało pływa wynurzone, siła wyporu części zanurzonej ciała równoważy jego ciężar
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy siły sprężyste hydrostatyka