fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Wiadomości o wektorach

teoria Wiadomości o wektorach sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Wektory  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Wiadomości o wektorach

Definicja wektora: wektorem o początku w punkcie A i końcu w punkcie B nazywamy uporządkowana parę punktów A,B. Prosta przechodząca przez te dwa punkty określa kierunek wektora. Jeżeli punkt A jest punktem przyłożenia, to punkt B określa zwrot wektora. Długość wektora określa długość odcinka AB.
 
fizyka wektory
 
Wielkość wektorowa to taka wielkość, która posiada wartość (może być równa zero), punkt przyłożenia, kierunek, zwrot oraz jednostkę. Przykład wielkości wektorowej: siła, prędkość.
 
Wielkość skalarna jest to wielkość, która posiada tylko wartość oraz jednostkę, na przykład masa, czas. Istnieją również wielkości skalarne bez jednostki, na przykład współczynnik tarcia.
 
Wektory równe są to wektory równoległe (ten sam kierunek), mają jednakowe długości i zwroty.
 
fizyka wektory
 
Wektory przeciwne są to wektory, które maja jednakowy kierunek (są równoległe) i jednakową długość a ich zwroty są przeciwne
 
fizyka wektory
 
Suma wektorów
Dodawanie wektorów metodą równoległoboku
 
fizyka wektory
 
Dodawanie wektorów metodą wieloboku
 
fizyka wektory
 
Różnica wektorów: aby odjąć wektory najłatwiej jest utworzyć wektor przeciwny i wykonać dodawanie metodą równoległoboku lub wieloboku
 
fizyka wektory
 
Rozkładanie wektora na składowe
 
Ciekawą symulację rozkładania wektora na jego składowe zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
 
wektor, vector, składowe wektoraWektor
 
W układzie współrzędnych OXY dany wektor możemy rozłożyć na składowe wzdłuż osi tego układu. Składowymi wektora są jego rzuty prostokątne.
 
składowe wektora
 
Współrzędne wektora
 
Współrzędne wektora w układzie OXY równe są wartościom odpowiednich wektorów składowych ze znakiem plus, gdy zwrot składowej jest zgodny ze zwrotem osi, gdy zwrot składowej jest przeciwny do zwrotu osi, to współrzędna ma znak minus.
 
współrzędne wektora
 
Długość wektora
 
długość wektora
 
Iloczyn skalarny dwóch wektorów
 
Iloczyn skalarny dwóch wektorów (a) i (b) jest wielkością skalarną i równą wartości iloczynu długości obydwu wektorów oraz cosinusa kąta zawartego między kierunkami tych wektorów
 
iloczyn skalarny wektorów
 
Jeżeli znamy współrzędne wektorów to iloczyn skalarny wyraża się wzorem:
 
iloczyn skalarny wektorów
 
Iloczyn skalarny wektorów jest przemienny
 
Iloczyn wektorowy dwóch wektorów
 
Iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest wektorem, którego długość jest on równa wartości iloczynu długości obu wektorów oraz sinusa kąta zawartego między kierunkami tych wektorów. Iloczyn ten jest nieprzemienny. Zwrot tak powstałego wektora określa reguła śruby prawoskrętnej.
 
iloczyn wektorowy wektorów
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl