fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Wzory i prawa z fizyki na telefon komórkowy

Rozdział Poziom
1. Fizyka wzory: Kinematyka więcej układ odniesienia, opis ruchu jednostajnego prostoliniowego, jednostajnie zmiennego, wykresy ruchów, wzory
2. Fizyka wzory: Dynamika więcej zasady dynamiki, pęd, zasada zachowania pędu, tarcie, praca, moc, energia, pole grawitacyjne
4. Fizyka wzory: Siły sprężyste. Hydrostatyka więcej sprężystość, prawo Hooke'a, moduł Younga, naprężenie, energia sprężystosci, prawo Pascala, prawo Archimedesa, naczynia połączone
5. Fizyka wzory: Termodynamika więcej teoria kinetyczno- molekularna gazu doskonałego, bilans cieplny, przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
6. Fizyka wzory: Elektrostatyka więcej pole elektrostatyczne, łączenie kondensatorów, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym...
7. Fizyka wzory: Prąd elektryczny więcej prawo Ohma,prawa Kirchhoffa, prac i moc prądu, łączenie oporów i źródeł prądu
8. Fizyka wzory: Elektromagnetyzm więcej pole magnetyczne, siła Lorentza, indukcja pola magnetycznego, siła elektrodynamiczna, pole magnetyczne prądu stałego,SEM...
9. Fizyka wzory: Drgania i fale więcej ruch harmoniczny, ruch falowy, akustyka, fale elektromagnetyczne
10. Fizyka wzory: Optyka więcej optyka fizyczna, odbicie i załamanie światła, zwierciadła, soczewki, przyrządy optyczne, fotometria