fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: I i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.

 teoria I i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Pobierz program Fizyka: I i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej.


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


I i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej

Środek masy bryły
 
Może być uważany za punkt materialny, który porusza się w taki sposób, jakby w nim była skupiona cała masa bryły i jakby do niego była przyłożona wypadkowa wszystkich sił działających na bryłę. Dla brył jednorodnych środek masy pokrywa się ze środkiem symetrii bryły, w pozostałych przypadkach nie Na przykład, gdy bryła ma w środku symetryczny otwór, to środek masy leży po za bryłą.
 
Położenie środka masy
 
Rozmiar: 1249 bajtów
 
Moment pędu punktu materialnego
 
gdy masa tego punktu jest równa m, odległość od osi obrotu jest równa r, a prędkość chwilowa tego punktu wynosi prędkość, wtedy moment pędu jest określony iloczynem wektorowym
 
Rozmiar: 1272 bajtów
 
Moment pędu bryły
 
względem danej osi obrotu określamy jako sumę wektorową momentów pędu jej punktów materialnych względem tej samej osi obrotu
 
Rozmiar: 1437 bajtów
 
I zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej
 
W inercjalnym układzie odniesienia bryła nie obraca się lub obraca się ruchem jednostajnym, gdy nie działają na nią żadne momenty sił lub, gdy momenty działające równoważą się wzajemnie
 
Rozmiar: 398 bajtów
 
II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej
 
Moment siły jest równy stosunkowi przyrostu momentu pędu do czasu, w jakim ten przyrost nastąpił, czyli jest równy szybkości zmian momentu pędu
 
Rozmiar: 860 bajtów
 
Zasada zachowania momentu pędu
 
Jeżeli wypadkowy moment sił zewnętrznych względem ustalonej osi obrotu jest równy zero, to moment pędu bryły względem tej osi obrotu nie zmienia się podczas ruchu.
 
Rozmiar: 804 bajtów
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl