fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Grawitacja metody obliczeń zadań 16-23 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Grawitacja metody obliczeń zadań (zadania od 16 do 23)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Grawitacja

metody obliczeń zadań od 16 do 23

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
3. Grawitacja: Prawa Keplera. Rzuty. (zad. 16-23)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
1. Cytat: Wzajemna odległość środków dwóch kul o masach m1=m2=1kg jest równa r=1m. a) Oblicz wartość… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Rysunek i dane
 
grawitacja siła grawitacji, oddziaływanie grawitacyjne
 
Odp. a) Obliczamy wartość siły wzajemnego oddziaływania kul
 
grawitacja siła grawitacji, oddziaływanie grawitacyjne
 
Odp. b) Obliczamy masę obiektu
 
grawitacja siła grawitacji, oddziaływanie grawitacyjne
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
16. Cytat: Rysunek przedstawia planetę o masie M i promieniu R i satelitę o masie m, który obiega planetę po orbitach w kształcie okręgów o różnych promieniach: 1) r~R; 2) r=2R; 3) r=3R… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
17. Cytat: 4 lipca 2005 roku pocisk wystrzelony z sondy Deep Impact uderzył w kometę Tempel 1; pocisk mający masę 370kg wbił się w obiekt o masie miliarda ton. Szybkość pocisku względem komety wynosiła około 10km/s. Podaje się, że pocisk wyhamował szybkość Tempel 1 zaledwie o 0,0001mm/s! a) Oszacuj…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
18. Cytat: Na wysokości H=30m nad ziemią wyrzucono równocześnie dwa ciała z szybkościami o jednakowych wartościach v0=20m/s, pierwsze pionowo w dół, drugie pionowo w górę. Pomiń opór powietrza i przyjmij g=10m/s2. Oś x, której punkt 0 znajduje się na powierzchni ziemi, jest zwrócona w górę… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
19. Cytat: Ciało zostało rzucone poziomo z prędkością v0 na wysokości h nad poziomym podłożem. a) Napisz równania ruchu x(t) i…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
20. Cytat: Z balkonu piątego pietra znajdującego się na wysokości h=14,7m wyrzucono poziomo kamień z szybkością v0=2m/s. Przyjmując g=10m/s2, oblicz a) czas…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
21. Cytat: Ciało, które można uznać za punkt materialny wyrzucono z prędkością v0 pod kątem (alfa) do poziomu. Przyjmij g=9,8m/s2. a) Napisz równanie… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
22. Cytat: Pocisk wystrzelono z prędkością o wartości v0=40m/s, tworząca kąt (alfa)=60st. z poziomem. Przyjmij g=9,8m/s2 i, pomijając opór powietrza oblicz a) czas… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
23. Cytat: Dziecko rzuca małą piłeczkę z szybkością v0=8m/s pod kątem 60st. do poziomu w kierunku pionowej ściany odległej o d=2m. Przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego g=10m/s2. Oblicz a) czas… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.