fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Kinematyka metody obliczeń zadań 41-46 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Kinematyka metody obliczeń zadań (zadania od 41 do 46)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Kinematyka

metody obliczeń zadań od 41 do 46

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
1. Kinematyka (zad. 41-46)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
6. Cytat: Pływak płynący ze stałą szybkością v=2m/s przepływa basen tam i z powrotem. Wartość jego średniej... "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Zapiszemy dane i wykonamy rysunek poglądowy:
 
kinematyka fizyka szybkość
 
Wskazówka: Ruch pływaka jest ruchem jednostajnym prostoliniowym, w którym wartość przebytej drogi odpowiada podwójnej długości basenu
 
kinematyka fizyka szybkość
 
Odp. Długość basenu wynosi 50m.
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
41. Cytat: Ciało A w punkcie o współrzędnej x0A=20m (rysunek patrz zbiór zadań) ma prędkość początkową o wartości v0A=4m/s i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości aA=0,4m/s2. Ciało B w punkcie o współrzędnej x0B=-30m ma prędkość początkową o wartości v0B=5m/s i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości aB=1m/s2…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
42. Cytat: W czasie kręcenia niebezpiecznej sceny filmu, kaskader biegnie ze stałą szybkością v=4m/s wzdłuż toru, na którym stoi pociąg. W chwili t=0, gdy znajduje się w odległości d=5m od drzwi wagonu, ten rusza ze stałym przyspieszeniem a=1,2m/s2. Na rysunku (patrz zbiór zadań) przedstawiono wykres zależności współrzędnej położenia od czasu dla kaskadera i pociągu… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
43. Cytat: Z prostoliniowym odcinkiem autostrady wiążemy oś x. Z punktu x=0 w chwili to=0 wyjeżdża fiat i jedzie ze stałym przyspieszeniem o wartości 1,2m/s2, zwróconym zgodnie ze zwrotem osi x. 10 sekund po wyjeździe fiata, punkt x=0 mija jaguar z prędkością o wartości 10m/s, zwrócona zgodnie z osią x… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
44. Cytat: Tarcza obraca się ze stałą szybkością kątową (patrz rysunek w zadań). Szybkości liniowe vA i vB punktów A i B tarczy oraz ich szybkości kątowe (omega)A i (omega)B spełniają relacje… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
45. Cytat: Na rysunku (patrz zbiór zadań) pokazano przekładnię pasową. Małe koło ma promień r1=20cm i wiruje z częstotliwością f1=2(1/s). Promień większego koła jest równy r2=35cm… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
46. Cytat: Wytworzenie tzw. "sztucznej grawitacji" w stacji orbitalnej będzie polegało na wykorzystaniu ruchu obrotowego całej stacji. Ile musiałaby wynosić szybkość liniowa kosmonauty znajdującego się w odległości R=85m od osi obrotu, aby jego przyspieszenie dośrodkowe miało taką samą…"Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.