fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 1.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek H2O, NH3, HCL, N2O3, O2, CH4. Wymiary kul przedstawiających poszczególne atomy są prop..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: SO2, SO3, H2, SiH4, N2O5, P..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartośc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, H2O2, H2S, N2, HCl, CH4..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków ( w nawiasie podano wartości..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono model przestrzenne cząsteczek: wody(H2O), trójtlenku boru (..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: chlorowodoru(HCl), tlenu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: O2, CO, SO2, NH3, B2O3 i S..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartości..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, BF3, CH4, P2O3, PCl5, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: W zbiorze trzech pierwiastków: magnezu, chloru i azotu, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących chlork..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach pamiętając, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących związkach, wiedzą..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
Chemia zadania 1.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono w umowny sposób wzory strukturalne: PH3, SO3, B2O3, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl