fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 1.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak należy odczytać (z uwzględnieniem liczby ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemicznej reakcji na po..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemicznej reakcji na pod..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku pokazano kolejne etapy dobierania współczynników stechiometrycznych, ilustrowane szkicem mo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej prze..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej prze..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie chemiczne dla następującej prze..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji na podstawie informac..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji spalania w tlenie następujących pierwiastków (rzymskie cyfry w na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania następujących reakcji: 1)spalanie magnezu w tlenie, prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO);2)powstawanie siarczku glinu (Al2S3) z glinu i siarki; 3) ł..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki (uzgodnić strony równan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x, y, z) w równaniach: a) 2CxHy+7O2=>4CO+6H2O;..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania chemiczne następując..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania chemiczne następując..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania kolejnych reakcji, za pomocą których można d..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uzupełnić równania i dobrać odpowiednie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dwie cząsteczki pewnego tlenkuchromu reagują z trzema atomami węgla, w wyniku c..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Sześć cząsteczek pewnego tlenku azotu reaguje z ośmioma cząsteczkami amoniaku, w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach, a na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podzielić niżej podane reakcje na reakcje: syntezy, ro..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji wodoru z: 1) chlorem (produktem reakcji jest chlorowodór ClH), 2) azotem (produktem reakcji jest amoniak NH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.63 Zobacz rozwiązanie Podczas ogrzewania glinu z tlenkiem żelaza (III) (Fe2O3) powstaj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji
Chemia zadania 1.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas spalania związków organicznych powstaje dwutlenek węgla i woda, np.2C2H6+7O2=>4CO2+6H2O Ułożyć równ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl