fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 10.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkoholi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z niżej podanych związków są alko..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować uproszczone wzory strukturalne:
a) wszystkich izomerycznych alkoholi C3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory następujących związków: propan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić rzędowość następujących alkoholi: a) 2,2-dim..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian (w równaniach nie należy s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania podanych reakcji lub zaznaczyć, ze reakcja nie zachodzi:
C6H5-OH+NaOH->?;
CH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich związków:
a) CH4--(Cl
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji hydrolizy i określić odc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, by otrzymać ( w równaniach nie należy posługiwać się wzorami sumarycznymi):
a) metanol, mając
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki odczyn wykazują wodne roztwory następujących związk..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można odróżnić wodny roztwór NaOH od wodnego roztworu m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z następujących jonów znajdują się w wodnym roztworze metano..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Chłodnice silników samochodowych napełnia się mieszanina wody i glikolu etylenowego, ponieważ mieszanina ta ma niższa temperaturę zamarzani..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów etanolanu sodu znajduje się w 0,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl