fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 10.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkohol..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z niżej podanych związków są alkoho..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować uproszczone wzory strukturalne:
a) wszystkich izomerycznych alkoholi C3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory następujących związków: propan-2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić rzędowość następujących alkoholi: a) 2,2-dimetyl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian (w równaniach nie należy stosować..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania podanych reakcji lub zaznaczyć, ze reakcja nie zachodzi:
C6H5-OH+NaOH->?;
CH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich związków:
a) CH4--(Cl2<
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji hydrolizy i określić odczyn..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, by otrzymać ( w równaniach nie należy posługiwać się wzorami sumarycznymi):
a) metanol, mając do dys
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki odczyn wykazują wodne roztwory następujących związków..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można odróżnić wodny roztwór NaOH od wodnego roztworu me..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z następujących jonów znajdują się w wodnym roztworze metanolu:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Chłodnice silników samochodowych napełnia się mieszanina wody i glikolu etylenowego, ponieważ mieszanina ta ma niższa temperaturę zamarzani..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów etanolanu sodu znajduje się w 0,2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole
Chemia zadania 10.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Alkohole i fenole

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142