fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 10.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkoholi i..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: benzenu, kwasu octowego, acetylenu, alk..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich izomerycznych k..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich możliwych kwasów karboksylow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory następujących związków: kwas propanowy, kwas 2- met..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy następujących zwią..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie dysocjacji jonowej: kwasu pr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących prz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie alkohole należy utlenić, aby przez odpow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich substancji:
a) CH3O
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, aby otrzymać:
a) mrówczan sodu
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji hydrolizy i podać odczyny rozt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzącej pomiędzy podanymi substancjami w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany, wykorzystując sole kwasów karboksylowych:
a) Cu2+ + 2OH-
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór empiryczny odpowiadając..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w 0,1-molowym wodnym roztworze kwasu octowego, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe
Chemia zadania 10.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 3 mole kwasu palmitynowego dodano 1mol wodorotlenku wa..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Kwasy karboksylowe


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl