fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 2.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uporządkować podane pierwiastki według malejących warto..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile razy masa atomu tytanu jest większa o..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową: 1)CO, 2)CO2, 3)Al2<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.4 Zobacz rozwiązanie Obliczyć masę cząsteczkową: 1) Na2O, 2)SO3, 3)H3<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową: 1)Na2O, 2) Ba(OH)2, 3) N2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uporządkować podane substancje według rosnących wartości..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wymienione niżej substancje podzielić na zbiory o równej masie cząsteczkowej: H2<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który zbiór ma większą masę: siedem cząstecze..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzory następujących związków: a) tlenku o masie cząsteczkowej 127u, zawierającego pierwiastek sześciowar..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór związku chemicznego, którego cząsteczka ma dwa atomy pi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Masa cząsteczkowa dwutlenku pewnego metalu wynosi 87u. T..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, który z dwóch pierścionków o jednakowej masie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę atomu ołowiu w gram..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę atomową pierwiastka, którego at..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę cząsteczki Al2O..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych x:
a) P2Ox( masa cząstecz
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Masy atomów i cząsteczek
Chemia zadania 2.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? \
a) EO2 (masa cząsteczkowa 44u),
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Masy atomów i cząsteczek


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl