fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 2.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Co oznaczają następujące określenia:
a) mol miedzi,
b) mol
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile atomów jest w 0,25 mola żela..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile cząsteczek jest w 0,1 milimola ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli zawiera próbka wody, w której jest 3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile atomów wodoru jest zawartych w 5 m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile atomów wodoru jest zawartych w 3 m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli glinu i ile moli siarki zawiera 0,6 mola sia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile moli atomów tlenu jest zawartych w 2 mola..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli atomów tlenu i ile moli atomów wod..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile milimoli wapnia i ile milimoli chloru zawierają 2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stosunek molowy pierwiastków w: a) Fe2O3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z próbek zawiera więcej atomów:
a) mol wodoru czy mol tlenu,
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa miedzi, 2) m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa sodu, 2) masa mola sodu,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa amoniaku (NH..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1) masa cząsteczkowa tlenu, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1) masa atomowa chloru, 2) masa cząsteczko..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wynosi: 1)masa atomowa azotu, 2) masa cząsteczkowa azotu, 3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę: a)2 moli tlenku miedzi(I)(Cu2O), b) 0,1 mola chlorku cząsteczkow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, jaką liczbę moli stanowi: a) 36g wody, b) 12g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych stechiometrycznych x:a)Mn..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie pierwiastki zaznaczono symbolem E? a)SE3 (masa mo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z próbek zawiera więcej cząsteczek:
a) 1g wody czy 1g amoniaku (NH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów magnezu należy odważyć, aby próbka ta zawiera..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile atomów miedzi jest w 1..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile gramów węgla jest zawarte w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: W zamian za pewną przysługę, bogaty maharadża pozwolił wybrać swemu słudze pomiędzy 1kg złota a ilo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile gram sodu jest zawarte w 0,4mola..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, w ilu molach tlenku ołowiu(IV)(PbO..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli siarki jest zawarte w 75g siarczku glin..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 5g tlenku miedzi(I)(Cu2O) zawiera tyle samo miedz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych jeden mol każdej z następuj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych:
a) 0,2mola tlenku węg
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Oblicz, jaką liczbę moli stanowi:
a) 67,2dm3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych,
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile milimoli cząsteczek zawiera 1cm3 d..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę:
a) 2dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych,
b) 0,5m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: W czterech zbiornikach o tej samej pojemności, tej samej masie, w tych samych warunkach ciśnien..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych: a)5g tlenu, b)12g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: W trzech naczyniach, w identycznych warunkach ciśnienia i temperatury, umieszczono: 5..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy w jednakowych warunkach, podane niżej ilości substancji zawierają jednakową liczbę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1cm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z próbek zawiera większą liczbę cząsteczek: 1)mol tlenu czy mol..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: W ilu dm3 dwutlenku węgla (CO2)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które twierdzenia są prawdziwe?
1) W równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek.
2) W tych samy
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć gęstość warunkach normalnych: a)tlenu, b)tlenku w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola
Chemia zadania 2.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Udowodnić na przykładzie żelaza (d=7,86g/cm3) i glinu(..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Mol, masa mola i objętość mola


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl