fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 2.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Prawo stałości składu stwierdza, że każdy związek chemiczny ma ściśle określony skład. Czy słuszne ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Stosunek masowy żelaza do tlenku żelaza(II) wynosi 7:2, a stosunek żelaza do tlenku w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: Miedź łączy się z tlenem w stosunku masowym 4:1. Obli..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Aby obliczyć skład tlenku magnezu, spalono 60g magnezu i otrzymano 100..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano20,1g rtęci i 1,6..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku masowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g sia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.72 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć zawartość procentową siarki w związk..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.73 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć zawartość procentową węgla w węgl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.74 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć skład procentowy kwasu siarkowego(H..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.75 Zobacz rozwiązanie Cytat: Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.76 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z podanych związków zawiera największy procent wodoru..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.77 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.78 Zobacz rozwiązanie Cytat: Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlore..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.79 Zobacz rozwiązanie Cytat: Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytania: czy 20g Cu2O..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.80 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podane niżej związki podzielić na zbiory o tym samym składzie procentowym: NO2, C..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.81 Zobacz rozwiązanie Cytat: W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.82 Zobacz rozwiązanie Cytat: W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosun..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.83 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór elementarny następujących substancji: N2O..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.84 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór elementarny związku zawierają..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.85 Zobacz rozwiązanie Cytat: Stosunek masowy żelaza do siarki w pewnym związku ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.86 Zobacz rozwiązanie Cytat: Tytan tworzy trzy tlenki, których skład procentowy przedstawiono na ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.87 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po spaleniu 4,2g żelaza w tlenie otrzymano 5,8g tl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.88 Zobacz rozwiązanie Cytat: Stop zawiera 30,8% sodu i 69,2%ołowiu. Obliczyć, ile at..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.89 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedzą..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.90 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząs..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.91 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząstec..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.92 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 63,6% azotu, w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.93 Zobacz rozwiązanie Cytat: Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zaw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.94 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć w procentach, zawartość wody hydratacyjne..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.95 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór hydratu siarczanu sodu, jeże..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.96 Zobacz rozwiązanie Cytat: Soda krystaliczna zawiera 63% wody. Ile cząsteczek wody przyp..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.97 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór chemiczny hydratu wodosiarczku wa..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych
Chemia zadania 2.98 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć liczbę cząsteczek wody hydratacyjnej w karnalicie (K..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria wzorów chemicznych


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl