fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 2.99 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g r..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.100 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magne..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.101 Zobacz rozwiązanie Cytat: Malachit ulega w czasie ogrzewania rozkładowi na dwutlenek węgla, tlenek miedzi(II) i wo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.102 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według schematu: A->B+C+D.Z 80g substancji A otrzymano 20g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.103 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stosunek stechiometryczny glinu do tlenu w reakcji otrzymywania Al..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.104 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli si..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.105 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli siarczku glinu (Al2S3)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.106 Zobacz rozwiązanie Cytat: Rekcja przebiega według równania:4NH3+5O3->4NO+6H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.107 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzyman..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.108 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny metalu do siarki w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.109 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5g siarc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.110 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów pary wodnej powstanie podczas redukcj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.111 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2->Pb+2H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.112 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g żelaza, aby powstający..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.113 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojęt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.114 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2g tlenku wę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.115 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie reakcji otrzymania węgliku glinu (Al4C3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.116 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów tlenku fosforu(V)(P2O5..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.117 Zobacz rozwiązanie Cytat: W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV)(PbO2) wodorem otrzym..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.118 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według schematu: AB+C->AC+B. Stosunek masowy A do B w związku AB w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.119 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki d..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.120 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.121 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można otrzymać 6,4g miedzi redukując wodorem: 1)7,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.122 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach reakcji, a następnie określić stosunki objętościowe substratów i produktów (wszystkie reagenty są gazami):
a) SO2+O2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.123 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać po jednym przykładzie reakcji gazowej, w której łączna objętość ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.124 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10cm3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.125 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 chlorowodoru (HCl) możemy otrzy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.126 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość zajmą, w warunkach normalnych, produkty reakcji przebiegającej według ró..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.127 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile m3 wodoru i ile m3 azotu potrzeba..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.128 Zobacz rozwiązanie Cytat: 6cm3 amoniaku poddano rozkładowi na pierwiastki. ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.129 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 wodoru (warunki normalne) po..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.130 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli tlenku węgla(CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.131 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 dwutlenku węgla(CO2)(warunki norm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.132 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów amoniaku(NH3) należy utlenić, aby otrzymać 112dm3 tlenku azo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.133 Zobacz rozwiązanie Cytat: W celu otrzymania siarczku cynku(ZnS) zmieszano 15g cynku z 6,4g..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.134 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczku magnezu(MgS) otrzymamy, jeżeli u..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.135 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów dwutlenku węgla(CO2) otrzymamy, jeżeli..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.136 Zobacz rozwiązanie Cytat:20g cynku wrzucono do roztworu zawierającego 28g kwasu siarkow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.137 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczku glinu (Al2S3) otrzy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.138 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano 4dm3 wodoru i 3dm3 chloru, a na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.139 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano mol wodoru cząsteczkowego z molem azotu cząsteczkowego, a nast..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.140 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 6g wodorotlenku sodu dodano roztwór za..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.141 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: 1)ma..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.142 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po eksplozji 35cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5cm3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142