fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 2.99 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.100 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnez..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.101 Zobacz rozwiązanie Cytat: Malachit ulega w czasie ogrzewania rozkładowi na dwutlenek węgla, tlenek miedzi(II) i wod..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.102 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według schematu: A->B+C+D.Z 80g substancji A otrzymano 20g ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.103 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stosunek stechiometryczny glinu do tlenu w reakcji otrzymywania Al<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.104 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli sia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.105 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli siarczku glinu (Al2S3) ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.106 Zobacz rozwiązanie Cytat: Rekcja przebiega według równania:4NH3+5O3->4NO+6H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.107 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzyman..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.108 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny metalu do siarki w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.109 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5g siarc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.110 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów pary wodnej powstanie podczas redukcj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.111 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2->Pb+2H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.112 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g żelaza, aby powstając..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.113 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zoboję..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.114 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2g tlenku węg..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.115 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równanie reakcji otrzymania węgliku glinu (Al4C3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.116 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów tlenku fosforu(V)(P2O5..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.117 Zobacz rozwiązanie Cytat: W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV)(PbO2) wodorem otrzyman..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.118 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według schematu: AB+C->AC+B. Stosunek masowy A do B w związku AB wy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.119 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.120 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.121 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można otrzymać 6,4g miedzi redukując wodorem: 1)7..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.122 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach reakcji, a następnie określić stosunki objętościowe substratów i produktów (wszystkie reagenty są gazami):
a) SO2+O..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.123 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać po jednym przykładzie reakcji gazowej, w której łączna objętoś..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.124 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10cm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.125 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 chlorowodoru (HCl) możemy otrzym..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.126 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość zajmą, w warunkach normalnych, produkty reakcji przebiegającej według ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.127 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile m3 wodoru i ile m3 azotu potrzeba ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.128 Zobacz rozwiązanie Cytat: 6cm3 amoniaku poddano rozkładowi na pierwiastki. Obl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.129 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 wodoru (warunki normalne) pot..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.130 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli tlenku węgla(CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.131 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile dm3 dwutlenku węgla(CO2)(warunki norma..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.132 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów amoniaku(NH3) należy utlenić, aby otrzymać 112dm3 tlenku az..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.133 Zobacz rozwiązanie Cytat: W celu otrzymania siarczku cynku(ZnS) zmieszano 15g cynku z 6,4g s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.134 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczku magnezu(MgS) otrzymamy, jeżeli u..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.135 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów dwutlenku węgla(CO2) otrzymamy, jeżeli..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.136 Zobacz rozwiązanie Cytat:20g cynku wrzucono do roztworu zawierającego 28g kwasu siarkoweg..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.137 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczku glinu (Al2S3) otrzym..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.138 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano 4dm3 wodoru i 3dm3 chloru, a nast..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.139 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano mol wodoru cząsteczkowego z molem azotu cząsteczkowego, a nast..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.140 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 6g wodorotlenku sodu dodano roztwór za..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.141 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: 1)masy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych
Chemia zadania 2.142 Zobacz rozwiązanie Cytat: Po eksplozji 35cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5cm3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Stechiometria równań chemicznych


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl