fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów w następujących nuklidach..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się zapisem AZE( gdzie E- symbol pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, jaki procent atomu sodu-23 stanowi: 1)łączna ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) liczbę atomową, 2) liczbę masową, 3) liczbę ne..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3)liczbę neutronów, 4) liczbę protonów, 5)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3) liczbę atomową, 4) liczbę nukleonów, 5) liczbę elek..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1)nazwę nuklidu, 2)symbol chemiczny, 3) liczbę masową, 4) liczbę neutronó..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podane niżej nuklidy podzielić na zbiory izotopów i podać nazwę zbioru: 3616E, 3717..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Którymi z podanych niżej cech i właściwości różnią się izotopy: wartościowość, gęstość,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakimi właściwościami różnią się nuklidy 15..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy mogą istnieć: a) różne pierwiastki o tej samej liczbie atomowej, b) ró..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy następujące ilości substancji zawierają równe ilości atomów: 1)mol węgla-12 i mol ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.13 Zobacz rozwiązanie Które z podanych niżej sformułowań jest poprawne: 1)liczba masowa węgla wynosi 12, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych twierdzeń jest poprawne: 1) liczba masowa jest to masa atomowa danego nuklidu, 2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Masa atomowa samaru wynosi 150,4u. Jakie wnioski o liczbie izotopów i ic..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość, w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z danych tablicowych określić wszystkie możliwe wari..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory cząsteczek kwasu siarkowego zbudowanych z takich nuklidów, aby masa cząstecz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać dwa przykłady związków typu AB2, w któ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru, jeżeli masa atomo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów o ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stano..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142