fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów w następujących nukl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się zapisem AZE( gdzie E- symbol pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, jaki procent atomu sodu-23 stanowi: 1)łączna..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) liczbę atomową, 2) liczbę masową, 3) liczbę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3)liczbę neutronów, 4) liczbę protonów..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1) symbol chemiczny, 2)nazwę, 3) liczbę atomową, 4) liczbę nukleonów, 5) liczbę el..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać następujące dane: 1)nazwę nuklidu, 2)symbol chemiczny, 3) liczbę masową, 4) liczbę neutro..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podane niżej nuklidy podzielić na zbiory izotopów i podać nazwę zbioru: 3616E, 37..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Którymi z podanych niżej cech i właściwości różnią się izotopy: wartościowość, gęs..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakimi właściwościami różnią się nuklidy ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy mogą istnieć: a) różne pierwiastki o tej samej liczbie atomowej, b) r..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy następujące ilości substancji zawierają równe ilości atomów: 1)mol węgla-12 i m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.13 Zobacz rozwiązanie Które z podanych niżej sformułowań jest poprawne: 1)liczba masowa węgla wynosi 12..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych twierdzeń jest poprawne: 1) liczba masowa jest to masa atomowa danego nuklidu, 2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Masa atomowa samaru wynosi 150,4u. Jakie wnioski o liczbie izotopów i ich ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z danych tablicowych określić wszystkie możliwe wa..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory cząsteczek kwasu siarkowego zbudowanych z takich nuklidów, aby masa cząstecz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać dwa przykłady związków typu AB2, w k..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru, jeżeli masa at..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę dwóch izotopów..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy
Chemia zadania 3.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i sta..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Składniki atomów. Izotopy


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl