fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z poniższych nuklidów na pewno są nietrwałe: a) 124Xe, 209..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania: a)rozpadu alfa toru-227, b)rozpadu beta fr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się wykresem zwanym „ścieżką stabilności” ustalić jądra, których pi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: W miejsca znaków zapytania wpisać bra..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z wykresu A(Z) przedstawiającego naturalne szeregi promieniotwórcze (patrz trzecia strona okładki), odpowiedzieć na następujące pytania..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Torowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od toru-232, a kończy na o..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Radowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od uranu-238, a kończy na ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jądro toru-227 uległo kolejno sześciu rozpadom promieniotwórczym, w tym cztere..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jądro promieniotwórcze uległo kolejno ośmiu rozpadom promieniotwórczym, w tym czterem rozpadom ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dopisać szósty człon w szeregu i określić prawid..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: W pojemniku umieszczono 4mg radionuklidu o okresie półtrwania 48godz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W pojemniku znajduje się 200mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć okres półtrwania baru-141, wiedząc, że w pojemniku zawie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odczytać z wykresu okres półtrwania..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odczytać z wykresu okres półtrwania..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z wykresu w poprzednim zadaniu ustalić, ile gramów strontu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Okres półtrwania radonu-222 wynosi 4 dni. Narysować wykres ilustrujący zm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8 dni. Narysować wykres ilustrujący zmiany masy jodu, jakie następuj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na wykresie przedstawionym niżej są informacje o „losach” niektórych transuranowców. Każde z tych sztucznie wytworzonych jąder ulega kolejnym rozpadom alfa lub beta. Końcowym produktem przemian pokazanych na wykresie jest stosunkowo trwały uran-2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: W reaktorach jądrowych powstaje kilkaset radionuklidów. Tworza one wiele grup powiązanych „genetycznie”. Jedna z tych grup zawiera radionuklidy wymienione tu w kolejno..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl