fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z poniższych nuklidów na pewno są nietrwałe: a) 124Xe, 209..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania: a)rozpadu alfa toru-227, b)rozpadu beta fran..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się wykresem zwanym „ścieżką stabilności” ustalić jądra, których pierwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: W miejsca znaków zapytania wpisać brak..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z wykresu A(Z) przedstawiającego naturalne szeregi promieniotwórcze (patrz trzecia strona okładki), odpowiedzieć na następujące pytania: a..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Torowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od toru-232, a kończy na o..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Radowy szereg promieniotwórczy rozpoczyna się od uranu-238, a kończy na ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jądro toru-227 uległo kolejno sześciu rozpadom promieniotwórczym, w tym cztere..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jądro promieniotwórcze uległo kolejno ośmiu rozpadom promieniotwórczym, w tym czterem rozpadom ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dopisać szósty człon w szeregu i określić prawidł..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: W pojemniku umieszczono 4mg radionuklidu o okresie półtrwania 48godz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W pojemniku znajduje się 200mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć okres półtrwania baru-141, wiedząc, że w pojemniku zawier..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odczytać z wykresu okres półtrwania p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odczytać z wykresu okres półtrwania ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając z wykresu w poprzednim zadaniu ustalić, ile gramów strontu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Okres półtrwania radonu-222 wynosi 4 dni. Narysować wykres ilustrujący zm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8 dni. Narysować wykres ilustrujący zmiany masy jodu, jakie następuj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na wykresie przedstawionym niżej są informacje o „losach” niektórych transuranowców. Każde z tych sztucznie wytworzonych jąder ulega kolejnym rozpadom alfa lub beta. Końcowym produktem przemian pokazanych na wykresie jest stosunkowo trwały ura..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe
Chemia zadania 3.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: W reaktorach jądrowych powstaje kilkaset radionuklidów. Tworza one wiele grup powiązanych „genetycznie”. Jedna z tych grup zawiera radionuklidy wymienione tu w kolejno..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przemiany jądrowe

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142