fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki procent masy atomu wodoru stanow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile różnych wartości energii odpowiada stanom kwantowym: a) pierwszej powłok..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, jaki procent masy atomu fluoru stanowi łączna..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile powłok elektronowych oraz ile elektronów na ostatniej powło..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z pierwiastków 15 grupy tablicy Mendelejewa ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z pierwiastków piątego okresu ma 4, a który..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który pierwiastek tworzy wodorek typu EH3,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który pierwiastek spełnia równocześnie następujące warunki:
1) a
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym grupy głównej, którego atom ma 4..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektro..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanej powłokowej konfiguracji elektronowej ustalić: 1)liczbę atomową, 2) liczbę elektronów walencyjnych, 3) numer p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki grup głównych spełniają równocześnie następujące warunki:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Rozmieszczenie elektronów w poszczególnych powłokach pierwiastka E można przedstawić zapisem typu zE: KkLl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następujących liczbach elektronów w poszczególnych powłokach:
a)K2L8..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następującą powłokową konfigurację wale..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który zbiór pierwiastków o podanych liczbach atomowych zawiera wi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wymienić pierwiastki, w których liczba elektronów na ostatniej powłoce j..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy powłoka M może być ostatnia (walencyjna) powłoką elektronową, jeżel..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile sił przyciągania i ile sił odpychania działa..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Załóżmy, że dwa elektrony i jądro atomu helu znalazły się w pewnej chwili w następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile elektronów walencyjnych zawierają atomy: Na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać powłokową konfigurację walencyjną pie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać powłokową konfiguracje elektronową rd..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dla których pierwiastków liczba elektronów walencyjnych..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile różnych wartości energii, w atomie wieloelektronowym mogą mieć elektrony: a..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić maksymalną liczbę elektronów podpowłoki d..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jakiej kolejności będą zajmowane przez elektrony następujące podp..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.72 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile powłok zajmują elektrony w atomie o konfiguracji:1s2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.73 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać numer powłoki i symbol literowy podpowłoki, którą zajmuje nowo przybywający elektron (elektron odróżniający dany pi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.74 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się tablicą powłokowych konfiguracji, podać podpowłokową konfigurację elekt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.75 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.76 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następująca podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3d7 4s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.77 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy wszystkie podpowłoki zajmowane przez elektrony w atomie galu zawie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.78 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następującej konfiguracji elektronowej:
a) 1s2 2s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.79 Zobacz rozwiązanie Cytat: Konfigurację elektronową można przedstawić skróconym zapisem typu 19K:[Ar]4s1, który oznacza, że dany pierwiastek ( w tym przypadku potas)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.80 Zobacz rozwiązanie Cytat: Stosując notację opisaną w poprzednim zadaniu, podać konfiguracj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.81 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanej niżej liczby elektronów w powłokach, posługując się notacja opisaną w zadaniu 3.79, podać konfigurację elektronową:
a) Cr: K2L8M13
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.82 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na czym polega podobieństwo konfiguracji elektronowej..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.83 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czym różnią się konfiguracje elektronowe pierwias..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.84 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację walencyjną pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.85 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację elektronową..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.86 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają tyle samo elektronó..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.87 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następujące konfiguracje elektronów walencyjnych:
a) ns2,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142