fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 3.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki procent masy atomu wodoru stanowi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile różnych wartości energii odpowiada stanom kwantowym: a) pierwszej powło..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, jaki procent masy atomu fluoru stanowi łączna..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile powłok elektronowych oraz ile elektronów na ostatniej powło..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z pierwiastków 15 grupy tablicy Mendelejewa ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z pierwiastków piątego okresu ma 4, a któ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który pierwiastek tworzy wodorek typu EH3, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który pierwiastek spełnia równocześnie następujące warunki:
1
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym grupy głównej, którego atom m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elekt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanej powłokowej konfiguracji elektronowej ustalić: 1)liczbę atomową, 2) liczbę elektronów walencyjnych, 3) nume..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki grup głównych spełniają równocześnie następujące waru..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Rozmieszczenie elektronów w poszczególnych powłokach pierwiastka E można przedstawić zapisem typu zE: KkLl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następujących liczbach elektronów w poszczególnych powłokach:
a)K2L8..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następującą powłokową konfigurację ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który zbiór pierwiastków o podanych liczbach atomowych zawiera wi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wymienić pierwiastki, w których liczba elektronów na ostatniej powłoce j..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy powłoka M może być ostatnia (walencyjna) powłoką elektronową, je..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile sił przyciągania i ile sił odpychania dzia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Załóżmy, że dwa elektrony i jądro atomu helu znalazły się w pewnej chwili w następu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile elektronów walencyjnych zawierają atomy: Na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać powłokową konfigurację walencyjną pi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać powłokową konfiguracje elektronową ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dla których pierwiastków liczba elektronów walencyjnyc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile różnych wartości energii, w atomie wieloelektronowym mogą mieć elektrony: ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić maksymalną liczbę elektronów podpowłok..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jakiej kolejności będą zajmowane przez elektrony następujące p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.72 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile powłok zajmują elektrony w atomie o konfiguracji:1s2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.73 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać numer powłoki i symbol literowy podpowłoki, którą zajmuje nowo przybywający elektron (elektron odróżniający dan..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.74 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się tablicą powłokowych konfiguracji, podać podpowłokową konfigurację ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.75 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.76 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następująca podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3d7 ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.77 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy wszystkie podpowłoki zajmowane przez elektrony w atomie galu zawiera..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.78 Zobacz rozwiązanie Cytat: Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następującej konfiguracji elektronowej:
a) 1s2 2s
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.79 Zobacz rozwiązanie Cytat: Konfigurację elektronową można przedstawić skróconym zapisem typu 19K:[Ar]4s1, który oznacza, że dany pierwiastek ( w tym przypadku pota..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.80 Zobacz rozwiązanie Cytat: Stosując notację opisaną w poprzednim zadaniu, podać konfigurac..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.81 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanej niżej liczby elektronów w powłokach, posługując się notacja opisaną w zadaniu 3.79, podać konfigurację elektronową:
a) Cr: K2L8M13
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.82 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na czym polega podobieństwo konfiguracji elektronowej ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.83 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czym różnią się konfiguracje elektronowe pierwia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.84 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację walencyjną pier..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.85 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać podpowłokową konfigurację elektronow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.86 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają tyle samo elektron..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Pozajądrowa budowa atomów
Chemia zadania 3.87 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które pierwiastki mają następujące konfiguracje elektronów walencyjnych:
a) ns2
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Pozajądrowa budowa atomów


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl