fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 4.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony proste: a..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Proces przejścia atomu w jon można przedstawić w formie tzw. Równania elektronowego, np. Mg->Mg2+ +2e-. Podać równ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile elektronów zawierają w powłoce zewnętrznej następujące jony: K..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile powłok elektronowych mają następujące jony: Li..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać podpowłokową konfigurację elektronową dla następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać po jednym przykładzie jonu, który zawiera w zewnętrzne..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: W podanym niżej fragmencie układu okresowego zaznaczono gwiazdką symbole pierwiastków, które tworzą trwałe jony proste. P..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy helowców, których konfigurację elektronową s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy helowców, które maja identyczna konfigurację elektr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Atom pewnego pierwiastka po dodaniu dwóch elektronów uzyskuje konfigurację ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.12 Zobacz rozwiązanie

Cytat: Dopisz czwarty człon w podanych szeregach o określ prawidłowość, według której pow..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro

Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego ujemne jony siarki i chloru maja odmienne właściwości chemiczne, p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać liczbę elektronów, protonów i neutronów w jonach następujących nuklidów: 81..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się zapisem AZEz (gdzie: E- symbol pierwiastka, A- licz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie są podobieństwa i różnice w składzie i właściwościach..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego atom sodu łatwiej przechodzi w sta..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Przekształcanie atomów w jony
Chemia zadania 4.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zapisać walencyjną konfigurację podpowłokową jonów o następującej konfiguracji powłokowej:
a) Cr2+: K2L8M12<
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Przekształcanie atomów w jony


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl