fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 4.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie rodzaje oddziaływania elektrostatycznego wystę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) następu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których z niżej podanych cząsteczek występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a w kt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane) w następujących związkach: KBr, HBr, C..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z atomów w każdej z podanych par jest bardziej elektroujem..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która para pierwiastków ma największą różnicę e..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie układu okresowego uporządkować następujące pierwiastki według rosną..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając ze skali elektroujemności Paulina, znaleźć parę pierw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wskazać, w kierunku którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podane cząsteczki uporządkować według rosnącego stopnia spolaryzowania:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowane:
a) HBr, Br2, KBr, H2
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe:
a) NH3, OF2,
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe następujących związków z wiązaniami koordynacyjnymi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków:
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udzi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej ko..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wiązań (delta) i ile wiązań (pi) zawierają następujące cząsteczki:
a) Br
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie figury geometryczne mogą tworzyć jądra w cząsteczka..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego określić budowę geometryczną ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: W odpowiednie rubryki poniższej tabeli wpisać znak +, jeżeli dla danej ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaka jest najistotniejsza różnica miedzy struktura krys..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego tlenki metali są zwykle substancjami stałymi,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić budowę przestrzenną podanych cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym:
a) BeF2, BCl3, COCl2, PbCl2, CCl4, PH3, H2S;
b) HClO, CO2, SO2, SO3, PCl3, SO2Cl2, OF2;
c) TeO2, BH3, POCl3, CS2, HBrO, SCl2, SOCl2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl