fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 4.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie rodzaje oddziaływania elektrostatycznego wystę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) następu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których z niżej podanych cząsteczek występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a w któryc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane) w następujących związkach: KBr, HBr, CaCl<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z atomów w każdej z podanych par jest bardziej elektroujemny..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która para pierwiastków ma największą różnicę elekt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie układu okresowego uporządkować następujące pierwiastki według rosnącej..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Korzystając ze skali elektroujemności Paulina, znaleźć parę pier..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wskazać, w kierunku którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej sp..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podane cząsteczki uporządkować według rosnącego stopnia spolaryzowania: NF..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowane:
a) HBr, Br2, KBr, H2
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe:
a) NH3, OF2,
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe następujących związków z wiązaniami koordynacyjnymi: ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków:
N
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udział..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej konfi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile wiązań (delta) i ile wiązań (pi) zawierają następujące cząsteczki:
a) Br
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie figury geometryczne mogą tworzyć jądra w cząsteczkach..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego określić budowę geometryczną cz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: W odpowiednie rubryki poniższej tabeli wpisać znak +, jeżeli dla danej ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaka jest najistotniejsza różnica miedzy struktura krys..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego tlenki metali są zwykle substancjami stałymi,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Substancje kowalencyjne
Chemia zadania 4.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Określić budowę przestrzenną podanych cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym:
a) BeF2, BCl3, COCl2, PbCl2, CCl4, PH3, H2S;
b) HClO, CO2, SO2, SO3, PCl3, SO2Cl2, OF2;
c) TeO2, BH3, POCl3, CS2, HBrO, SCl2, SOCl2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Substancje kowalencyjne

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142