fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanego efektu termicznego reakcji pierwszej obliczyć efekt termiczny reakcji drugiej:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia jednego mola substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas łączenia się 3,25g cynku z siarka wydzieliło się 10,1..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g)+2O2(g)->CO2(g)+2H2
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie równań termochemicznych:
H2(g)+I2(s)->2HI(g); (delta)H=5
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie danych z poprzedniego zadania oblic..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Efekt energetyczny reakcji
Chemia zadania 6.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie wartości energii wiązań podanych w tablicy na końcu zbioru…oszacować entalpie reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a) 2H2+O2->2
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Efekt energetyczny reakcji


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl