fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.132 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: Ag+CuSO4->;..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.133 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronauc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.134 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronaucyjnych):
3Tl+MoCl3->3TlCl+Mo
2Tl+
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.135 Zobacz rozwiązanie Cytat; Opisać czynności doświadczalne, jakie należy wykonać, aby..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.136 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z metali stanowi dodatni, a który ujemny biegun w ogniwach:
a) Fe | Fe2+ || Sn2+ | Sn
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.137 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać kierunek przepływu elektronów w przewodniku łączącym bieguny ogniw: <..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.138 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rys. przedstawiono schemat ogniwa Zn | ZnSO4(aq) || CuSO4(aq) | Cu. Naczynia są połączone kluczem elektrolitycznym- rurką zawierającą nasycony roztwór chlorku potasu zżelowanego agar- agarem. Klucz ele..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.139 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać, jakie drobiny ulegają utlenieniu (dezelktronacji) w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.140 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji elektrodowych w ogniwie zbudowa..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.141 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji elektrodowych w pracują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.142 Zobacz rozwiązanie Cytat: W pewnym ogniwie przebiega reakcja:
2FeCl3+SnCl2->2FeCl2+SnCl4
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.143 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego metali I i II grupy głównej układu okresowego n..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.144 Zobacz rozwiązanie Cytat: W roztworze soli miedzi(II) zanurzono kolejno płytki: żelazna srebrną i bizmu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.145 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie było stężenie molowe roztworu CuSO4, jeżeli do c..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.146 Zobacz rozwiązanie Cytat: 5g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrowej. Metal roztworzył się, przecho..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.147 Zobacz rozwiązanie Cytat: 2g talu wrzucono do roztworu soli miedzi(II). Tal roztworzył się, a mas..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy
Chemia zadania 6.148 Zobacz rozwiązanie Cytat: Płytę żelazną o masie 150g zanurzono w roztworze zawierającym chlorek cynku i chlo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Ogniwa. Szereg napięciowy


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl