fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji jonowej: HBr, CH4, Cl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie jony znajdują się w wodnych roztworach następujących substancji:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.45 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania dysocjacji jonowej następujących substancji:
a) KCl, Na2S, CaBr2, MgS, FeBr3, SnCl4, Fe2S3;
b) KNO3, Na2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.46 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku 6.1 przedstawiono modele przestrzenne następujących jonów: węglanowego, a..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.47 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile moli jonów Na+ powstanie w procesie dysocjacji jonowej 10 mol..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.48 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory substancji, które rozpuszczone w wodzie dysocjują na następujące jony:
a) Na+ i CO32-
b) K+
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.49 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zwierał następujące j..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie związki chemiczne powstaną po odparowaniu wody z roztworu zawieraj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego gazowy chlorowodór nie barwi lakmusu, a ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaki wspólny składnik będą zawierały roztwory otrzymane po rozpuszczeniu w wo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Gdzie znajduje się więcej jonów: 1g Li..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa
Chemia zadania 6.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Dysocjacja jonowa


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl