fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu elektrolitu dolano wody i ogrzano. Czy stopień dysocjacj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO42-..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) liczba jonów H+..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie cząsteczki i jakie jony znajdują się w wodnym roztworze kwasu sia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który roztwór zawiera największą liczbę jonów w jednostce objętości: 1) 0,1-molowy Na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w 2-mo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze zna..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-m..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie molowe jonów w 0,5-molowych roztworach mocnych elektrolitów (..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano równe objętości 1-molowych roztworów FeCl2 i FeCl3. Obli..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który roztwór zawiera więcej jonów H+: 1) 1dm3<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.72 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawiera..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe
Chemia zadania 6.73 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Elektrolity mocne i słabe


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl