fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.88 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych związków są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i strącając się w postaci osadów, mogą stanowić produkt reakcji jonowej: Cu(..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.89 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania podanych reakcji w formie jonowej:
a)2NaOH+H2SO4->Na2SO4+2H2O;
b) Zn+H2SO
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.90 Zobacz rozwiązanie Cytat: Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) NaCl+AgF; Fe+HCl; KCl+HNO3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.91 Zobacz rozwiązanie Cytat: Napisać w formie jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi (ćwiczenie można rozpocząć od ułożenia równań w postaci cząsteczkowej): BaCl2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.92 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany?
a) Mg2++2OH-->Mg(OH2);
b) Pb2++SO42-->PbSO..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.93 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można otrzymać, drogą reakcji jonowych, następujące związki: Fe(OH)2, Fe(OH)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.94 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można sporządzić roztwór zawierający równocześnie: 1)Ba(OH)2 i HCl; 2) CaCl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.95 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgCl2;MgCl2->MgCO3
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.96 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać przykład substancji, która jest:
1) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem;
2) związkie
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.97 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który uczeń odpowiedział prawidłowo na następujące pytanie: jakie drobiny biorą udział w reakcji przebiegającej po wrzuceniu cynku do rozcieńczonego roztwor..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.98 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do 0,1-molowych roztworów kwasów: solnego i fosforowego wrzucono p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.99 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do dwóch jednomolowych roztworów: kwasu solnego i kwasu fosforowego wrzucono identyczne ilości żelaza. C..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.100 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można udowodnić doświadczalnie, że kwas so..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.101 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanych równań reakcji uporządkować kwasy: H2SiO3, HCl i H2CO3, od najmocniejszeg..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.102 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano razem równe objętości 1-molowych wodnych roztworów Pb(NO3)2 i N..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.103 Zobacz rozwiązanie Cytat: W próbówkach znajdują się roztwory węglanu so..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.104 Zobacz rozwiązanie Cytat: W próbówkach znajdują się roztwory węglanu so..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.105 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 1mol azotanu srebra dodano roztwór zawieraj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.106 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 5g FeCl3 dodano roz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142