fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.88 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych związków są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i strącając się w postaci osadów, mogą stanowić produkt reakcji jonowe..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.89 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania podanych reakcji w formie jonowej:
a)2NaOH+H2SO4->Na2SO4+2H2O;
b) Zn+H2SO..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.90 Zobacz rozwiązanie Cytat: Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:
a) NaCl+AgF; Fe+HCl; KCl+HNO
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.91 Zobacz rozwiązanie Cytat: Napisać w formie jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi (ćwiczenie można rozpocząć od ułożenia równań w postaci cząsteczkowej): BaCl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.92 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany?
a) Mg2++2OH-->Mg(OH2);
b) Pb2++SO42-->PbSO..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.93 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można otrzymać, drogą reakcji jonowych, następujące związki: Fe(OH)2, Fe(OH)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.94 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można sporządzić roztwór zawierający równocześnie: 1)Ba(OH)2 i HCl; 2) CaCl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.95 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgCl2;MgCl2->MgCO3..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.96 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać przykład substancji, która jest:
1) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem;
2) związki
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.97 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który uczeń odpowiedział prawidłowo na następujące pytanie: jakie drobiny biorą udział w reakcji przebiegającej po wrzuceniu cynku do rozcieńczonego roz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.98 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do 0,1-molowych roztworów kwasów: solnego i fosforowego wrzucono p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.99 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do dwóch jednomolowych roztworów: kwasu solnego i kwasu fosforowego wrzucono identyczne ilości żelaza. C..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.100 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak można udowodnić doświadczalnie, że kwas ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.101 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na podstawie podanych równań reakcji uporządkować kwasy: H2SiO3, HCl i H2CO3, od najmocniejsz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.102 Zobacz rozwiązanie Cytat: Zmieszano razem równe objętości 1-molowych wodnych roztworów Pb(NO3)2 i ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.103 Zobacz rozwiązanie Cytat: W próbówkach znajdują się roztwory węglanu ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.104 Zobacz rozwiązanie Cytat: W próbówkach znajdują się roztwory węglanu ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.105 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 1mol azotanu srebra dodano roztwór zawieraj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe
Chemia zadania 6.106 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 5g FeCl3 dodano rozt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Reakcje jonowe


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl