fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 8.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: W trzech szklanych naczyniach znajdują się: tlen,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można uwolnić azot od domieszek: 1) chlorowodoru, 2) tlenu, 3) dwutlenku siarki, 4) siarkowodoru, 5) amoniaku; p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak rozróżnić stężone kwasy: solny, siarkowy i azotowy:1) prze..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak rozróżnić rozcieńczone kwasy: solny..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania powstawania obojętnych soli w reakcji amoniaku z: H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory i nazwy obojętnych soli amonowych i wodorosoli amonowych kwasów: siarkowodorowego, solnego i fosforowego. "Z..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących substancji, uwzględniając wiązania jonowe i kowalencyjne: NaNO..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: NO, NO2, N2O4, Cl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Azot tworzy następujące tlenki: N2O, NO, N2O3, NO2, N2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wszystkie azotany (III) ulegają rozkładowi pod działaniem kwasów, przy czym wydziela się tlenek azo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Sól ma skład H5O4NS. Jak należy zapisać..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć zawartość procentową azotu w nawozie o składzie (NH..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce
Chemia zadania 8.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć, ile moli kwasu azotowego można teoretycznie otrzymać z jednego mola azo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Azotowce


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl