fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 8.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z litowców wrzucone do wody p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie reakcje zachodzą na powierzchni s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wapno sodowane jest mieszaniną wodorotlenku sodu i wapna gaszonego. Ułoży..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór, otr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z 300kg soli, zawierającej 90% chlorku sodu, otrzymano 17..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku sodu w rozt..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę tlenu, w której zawarta jest liczba czą..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Próbkę tlenku pewnego metalu, o masie 62,g, wrzucono do nadmiaru kwasu solnego, a..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas elektrolizy stopionego chlorku pewnego metalu otrzymano 1,12dm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Naturalny rubid stanowi mieszaninę dwu nuklidów różniących się o dwa neu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mały kawałek wapnia wrzucony do wody opada na dno, a po chwili unosi si..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
CaCO3-
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale lekkie
Chemia zadania 8.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego wapno palone po długotrwałym przechowywaniu na powietrzu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji: NaOH+CO2->; K2O+N2O5->; ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Pacjentowi nałożono na rękę usztywniający opatrunek z gipsu. Miękka masa gipsowa po pewnym czasie stwardniała. Które z niżej podanych równań ilustruje proces twardnienia masy gipsowej:
1) 3H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale lekkie
Chemia zadania 8.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile kilogramów gipsu (CaSO4*2H2O) należy poddać ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczanu baru wytraci się w postaci osadu, jeżeli d..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w zawiesinie (..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: 5g wapnia wrzucono do 30g wody. Obliczyć stężenie p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Woda zawiera wodorowęglan magnezu i siarczan wapnia. ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego używanie twardej wody do prania biel..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile kamienia kotłowego pozostanie po odparowaniu 10..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl