fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 8.50 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z litowców wrzucone do wody p..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.51 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie reakcje zachodzą na powierzchni s..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.52 Zobacz rozwiązanie Cytat: Wapno sodowane jest mieszaniną wodorotlenku sodu i wapna gaszonego. Ułoży..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.53 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór, otrzy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.54 Zobacz rozwiązanie Cytat: Z 300kg soli, zawierającej 90% chlorku sodu, otrzymano 1..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.55 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku sodu w roztw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.56 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć masę tlenu, w której zawarta jest liczba cząs..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.57 Zobacz rozwiązanie Cytat: Próbkę tlenku pewnego metalu, o masie 62,g, wrzucono do nadmiaru kwasu solnego, ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.58 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podczas elektrolizy stopionego chlorku pewnego metalu otrzymano 1,12dm..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.59 Zobacz rozwiązanie Cytat: Naturalny rubid stanowi mieszaninę dwu nuklidów różniących się o dwa neutr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.60 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mały kawałek wapnia wrzucony do wody opada na dno, a po chwili unosi si..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.61 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
CaCO3->CaO->
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale lekkie
Chemia zadania 8.62 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego wapno palone po długotrwałym przechowywaniu na powietr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.63 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji: NaOH+CO2->; K2O+N2O5->; Ba..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.64 Zobacz rozwiązanie Cytat: Pacjentowi nałożono na rękę usztywniający opatrunek z gipsu. Miękka masa gipsowa po pewnym czasie stwardniała. Które z niżej podanych równań ilustruje proces twardnienia masy gipsowej:
1) 3H2O+(
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale lekkie
Chemia zadania 8.65 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile kilogramów gipsu (CaSO4*2H2O) należy poddać ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.66 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów siarczanu baru wytraci się w postaci osadu, jeżeli do..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.67 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w zawiesinie (t..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.68 Zobacz rozwiązanie Cytat: 5g wapnia wrzucono do 30g wody. Obliczyć stężenie pr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.69 Zobacz rozwiązanie Cytat: Woda zawiera wodorowęglan magnezu i siarczan wapnia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.70 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego używanie twardej wody do prania bie..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie
Chemia zadania 8.71 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile kamienia kotłowego pozostanie po odparowaniu 10..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale lekkie

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142