fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 8.72 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji ilustrujące następujące przemiany: 1) dioksochromian(III)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.73 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jaki sposób otrzymać:
a) chromian(VI) ołowiu(II) z azot
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale ciężkie
Chemia zadania 8.74 Zobacz rozwiązanie Cytat: W reakcji 3g chromu z kwasem otrzymano 1,29dm3 wodoru..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.75 Zobacz rozwiązanie Cytat: W roztworze wodnym przeprowadzono następująca reakcję:
5NgI2+2KMnO4+8H2<
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale ciężkie
Chemia zadania 8.76 Zobacz rozwiązanie Cytat: 5g tlenku manganu(II) ogrzewano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu ogrzewania ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.77 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stopień dysocjacji kwasu tetraoksomanganowego(VII)(HMnO4) w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.78 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy 30cm3 10-molowego HCl wystarczy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.79 Zobacz rozwiązanie Cytat: W wyniku reakcji żelaza z kwasem solnym otrzymano związek, na który podziałano roz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.80 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
a) FeO->Fe2O3->Fe2(SO4)3; FeO->FeCl2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Metale ciężkie
Chemia zadania 8.81 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie fakty doświadczalne dowodzą, że wodorotlenek ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.82 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak z wodorotlenku żelaza(II) otrzymać: 1) F..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.83 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak otrzymać tlenek żelaza(II) z ch..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.84 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy żeliwo można całkowicie rozpuścić w kwas..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.85 Zobacz rozwiązanie Cytat: Która z następujących rud zawiera największy ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.86 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów dwutlenku krzemu otrzymamy, jeżeli do re..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.87 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 2mole FeCl3, dodano roztwór zawierający 8moli NaOH. Os..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.88 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jaką objętość, w warunkach normalnych, zająłby tlenek ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.89 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile kilogramów dwutlenku krzemu uległo redukcji w wielkim piec..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.90 Zobacz rozwiązanie Cytat: 10g stali spalono w strumieniu tlenu i otrzymano 0,2g..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.91 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać nast..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.92 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak odróżnić roztwór AgNO3 od r..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.93 Zobacz rozwiązanie Cytat: Miedź i srebro nie reagują z kwasem solnym, lecz reagują z kwasami: azotowym i siarkowym...."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.94 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak z mieszaniny miedzi i glinu otrzy..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.95 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak rozdzielić mieszaninę miedz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.96 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na mieszaninę tlenku miedzi(II) i miedzi działano kwasem solny..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.97 Zobacz rozwiązanie Cytat: Do roztworu zawierającego 4mole chlorku miedzi(II), dodano roztwór zawierający 2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.98 Zobacz rozwiązanie Cytat: 5,9g stopu miedzi z glinem poddano działaniu kwasu solnego. Wydzielający się gaz zaj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie
Chemia zadania 8.99 Zobacz rozwiązanie Cytat: W celu określenia zawartości srebra w monecie srebrnej, kawałek monety o masie 3g rozpuszczono w kwasie azoto..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Metale ciężkie


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl