fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 9.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: W dwóch zbiornikach znajduje się metan i dwutl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Produktem spalania węglowodoru, w zależności od warunków reakcji, może być dwut..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: chlor..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek węglowodo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych wzorów przedstawia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe węglowodorów nasyconych, któr..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory grupowe następujących związków:
a) 3-chloropentan, 1-bromopropan, 2-bromobutan, 2-metylopropan, 1chloro-2-metylobutan, 2-jodo-
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następując..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych wzorze sumarycznym: a)C5H12, b)C6H<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie związki powstają podczas działania chloru na ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochlorowcopoc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy dwa związki o identycznej masie cząsteczkowej musz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy dwa związki mające identyczny skład procentowy: 1) są izo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Proces krakowania heksadekanu może przebiegać według równania: C16H34->C7..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem, solnym lub wodą. Która z tyc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142