fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 9.1 Zobacz rozwiązanie Cytat: W dwóch zbiornikach znajduje się metan i dwutl..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.2 Zobacz rozwiązanie Cytat: Produktem spalania węglowodoru, w zależności od warunków reakcji, może być dwu..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.3 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: chlo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.4 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek węglowodo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.5 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych wzorów przedstawia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.6 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.7 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.8 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.9 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe węglowodorów nasyconych, któ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.10 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.11 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory grupowe następujących związków:
a) 3-chloropentan, 1-bromopropan, 2-bromobutan, 2-metylopropan, 1chloro-2-metylobutan, 2-jod
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.12 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.13 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następuj..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.14 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych wzorze sumarycznym: a)C5H12, b)C6H..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.15 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jakie związki powstają podczas działania chloru na..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.16 Zobacz rozwiązanie Cytat: Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochlorowcopoc..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.17 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.18 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy dwa związki o identycznej masie cząsteczkowej musz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.19 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy dwa związki mające identyczny skład procentowy: 1) są izo..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.20 Zobacz rozwiązanie Cytat: Proces krakowania heksadekanu może przebiegać według równania: C16H34->C7<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.21 Zobacz rozwiązanie Cytat: Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem, solnym lub wodą. Która z tych..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone
Chemia zadania 9.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu,..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nasycone


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl