fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 9.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Jak stwierdzić, czy badana substancja jest w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy można gasić wodą płomień w pomieszczeniu, w ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: W dwóch zbiornikach znajdują się: etan ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji spalania: a) propenu; b) pro..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkenów..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Na rysunku przedstawiono modele cząsteczki różnych wę..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Które z podanych wzorów przedstawiają..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne zwi..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać wzory grupowe następujących związków:
a) 3-metylobut-1-en, 2-
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: Podać nazwy systematyczne następują..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich izomerów: a) C3H6, b) C4H<..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy związki mające ten sam wzór empiryczny: a) musz..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: Czy węglowodory o podanym szkielecie węglowym mogą zaw..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Narysować fragment struktury polipropylen, w którym będą ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.38 Zobacz rozwiązanie Cytat: Poniżej narysowano fragment łańcucha pewnego polimeru:…Podać w..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.39 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można do..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.40 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji otrzymywania chlorku winylu w re..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.41 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania reakcji 2-metyloprop..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.42 Zobacz rozwiązanie Cytat: Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.43 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile cząsteczek etylenu uległo polimeryzacji, jeżeli..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone
Chemia zadania 9.44 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ile gramów węgliku wapnia potrzeba do otrzymania..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Węglowodory nienasycone


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl