fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIźZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Chemia- rozwiązania zadań w telefonie komórkowym

chemia ściąga rozwiązania zadań Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi

Pobierz program Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi zakres rozszerzony

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy skonfigurowałeś w komórce usługę GPRS- konfiguracja jest darmowa i wykonywana na przykład na stronie Twojego operatora.

Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z chemii. Patrz do:
Teoria z chemii
Dostępne są również zadania z zakresu podstawowego:
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K. Pazdro- rozwiązania zadań

Przykładowy zrzut działającej aplikacji

ściąga na telefon komórkowy

 

Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału
1.1 Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi("Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony""- Krzysztof M. Pazdro)
W tym dziale jest ich 25.

Możesz mieć rozwiązany cały rozdział w jednej komórce. Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu

W komórce znajdziesz rozwiązania poniższych zadań:

1.1. Cytat: Odczytać, co oznaczają następujące symbole i wzory: a) Cu, 3Cu, S,2S,2H, 7Fe, Hg, 2O; b) H2O, 5H2O, 2FeS, FeO, 4CuS, 3Fe2O3, 10SO2; c) Fe, FeS, 2FeO, 3S, 5H, 5H2O, Zn, 4O; d) O2, 3O2, 2O,5H, 2N2, 2O2, 2N; e) 3H, 2H2O, 3H2, 4S, 2SO2, 2O2, 3FeO, 3O, 3Fe; f) 4P, P4, 4P4, S, S8, 3S8, B12 "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.2. Cytat: Jak oznacza się za pomocą symboli i wzorów chemicznych: a) atom żelaza, dwa atomy żelaza, atom siarki, trzy atomy siarki, dwa atomy tlenu b) jedną cząsteczkę wody, trzy cząsteczki wody, dwa atomy wodoru, sześć cząsteczek siarczku żelaza(II), atom rtęci c) atom miedzi, cząsteczkę tlenku miedzi(II), cztery atomy miedzi, trzy cząsteczki tlenku miedzi(II), dwanaście atomów tlenu d) cząsteczkę tlenu, dwie cząsteczki tlenu, dwa atomy tlenu, atom wodoru, cztery atomy wodoru, trzy cząsteczki wodoru e) dwie cząsteczki wody, cząsteczkę wodoru, dwa atomy tlenu, dwie cząsteczki tlenu, trzy atomy rtęci, cząsteczkę azotu, dwie cząsteczki siarczku żelaza(II) f) czteroatomową cząsteczkę arsenu, dwie trójatomowe cząsteczki tlenu, pięć ośmioatomowych cząsteczek siarki? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.3. Cytat: Ułożyć zapisy chemiczne określające liczbę drobin w każdym zbiorze:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.4. Cytat: Które z podanych niżej wyrażeń nie maja sensu chemicznego: atom żelaza; atom tlenku żelaza(III), cząsteczka tlenku żelaza(III), atom siarki, cząsteczka wody, atom wody, pół atom tlenu, dwie trzecie cząsteczki tlenku rtęci(II)? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.5. Cytat: Ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w podanej liczbie cząsteczek:… "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.6. Cytat: Obliczyć łączną liczbę atomów w cząsteczkach następujących związków:…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.7. Cytat: Obliczyć, gdzie jest więcej atomów: a)w pięciu cząsteczkach dwutlenku siarki (SO2), czy w czterech cząsteczkach metanu (CH4); b) w trzech cząsteczkach trójtlenku boru (B2O3), czy w dwóch cząsteczkach pięciotlenku azotu (N2O5). "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.8. Cytat: Uporządkować podane ilości substancji zgodnie ze wzrastająca liczbą atomów: 4H2O, 2CO2, 3Cu2S, 2Al2O3, 4O2, 2MgO. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.9. Cytat: Odpowiedzieć na pytania: a) w ilu cząsteczkach dwutlenku węgla jest tyle samo atomów tlenu, co w czterech cząsteczkach trójtlenku azotu; b)w ilu cząsteczkach wody jest tyle samo atomów wodoru, co w dwóch cząsteczkach metanu? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.10. Cytat: Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z niżej podanych pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku): a) Fe(V) i O(II), S(IV) i O(II), S(VI) i O(II); b) Ag(I) i O(II), Sn(IV) i Cl(I), Mn(VII) i O(II); c) Cu(II) i S(II), P(V) i O(II), Os(VIII) i O(II). "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.11. Cytat: Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych niżej pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku): a) N(V) i O(II), Mg(II) i Si(IV), Cr(VI) i O(II); b) Cu(II) i S(II), Al.(III) i P(III), C(IV) i Cl(I); c) Al.(III) i C(IV), Cl(VII) i O(II), Zn(II) i P(III). "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.12. Cytat: Ustalić wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych niżej pierwiastków (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku): a) Na(I) i O(II), P(V) i Cl(I), P(V) i S(II); b) N(III) i H(I), Ca(II) i P(III), S(VI) i O(II); c) Fe(II) i S(II), Si(IV) i O(II), Ni(II) i P(V). "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.13. Cytat: Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.14. Cytat: Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.15. Cytat: Określić skład cząsteczek, przedstawionych na rysunku za pomocą zapisów typu: AB, AB2…"Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.16. Cytat: Podać przykłady wzorów cząsteczek typu: a) AB, AB2, AB3, A2B3; b) A2, A2B5, A2B7, AB4. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.17. Cytat: Stosując symbolikę z poprzedniego zadania określić, typ cząsteczek: a) SiO2, H2S, Al2O3,NaCl, PH3, Al4C3, P2O5; b) N2, P4, PCl5, SF6, COS, H2SO4, H2O2. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.18. Cytat: W podanej parze pierwiastków wskazać ten, który należy zapisać na pierwszym miejscu we wzorze chemicznym: a) Br i Cr; b) B i Br; c) N i P; d) Sc i Se; e) Cl i C; f) Cl i F. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.19. Cytat: Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.20. Cytat: W celu ustalenia wzoru sumarycznego tlenku żelaza przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w tlenku tym stosunek liczby atomów żelazawo liczby atomów tlenu wynosi 1:1,5. Ustalić wzór sumaryczny. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.21. Cytat: W związku chemicznym NaxSyOz stosunek x : y = 1 : 1, a x : z = 2 : 3. Ustalić wzór sumaryczny. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.22. Cytat: W związku chemicznym AlxSiyOz stosunek x : x =1:2,5, a x:y=2:1. Ustalić wzór sumaryczny. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.23. Cytat: W celu ustalenia wzoru sumarycznego pewnego związku, składającego się z dwóch pierwiastków, przeprowadzono dwa doświadczenia. W pierwszym stwierdzono, ze stosunek liczby atomów jednego pierwiastka do liczby atomów drugiego pierwiastka wynosi 1:2,75. Drugie doświadczenie wykazało, ze całkowita liczba atomów w cząsteczce jest mniejsza od 14. Udowodnij, że wyniki tych doświadczeń są sprzeczne i co najmniej w jednym popełniono błąd. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.24. Cytat: W jaki sposób teoria atomistyczna wyjaśnia prawo zachowania masy? "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

1.25. Cytat: W jaki sposób teoria atomistyczna wyjaśnia fakt istnienia różnych związków o tym samym składzie ilościowym ( na przykład dwóch związków azotu z tlenem w stosunku masowym 7:16)? Odpowiedź sformułować posługując się symbolami ogólnymi typu AnBm. "Zbiór zadań z chemii…Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro

©www.ePomoce.pl

 

Nowosć

Układ okresowy pierwistków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 pól)
Saper (512x512 pól)
Darmowa gra logiczna
The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna

MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA game for android
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android

Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

Alkomat
Alkomat na androida
Zobacz obliczenia zadań:
Zbiór zadań z fizyki K Chyla Zbiór zadań z fizyki 1 W Mroszczyk, J. Salach
Zbiór zadań z chemii zakres podstawowy K Pazdro Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony K Pazdro
 

epomoce.pl
Fizyka
Fizyka- zadania 1
Fizyka- zadania 2
Zadania dostęp www
Fizyka- wzory
Fizyka- teoria
Chemia
Zadania zak. roz.
Zadania zak. podst.
Zadania dostęp www
Chemia-teoria

Matematyka
Język polski
Historia (pigułka)
Historia (rozszerzona)
Fizyka- gimnazjum
Fizyka zadania- gimnazjum
Fizyka- gimnazjum teoria
Znaki drogowe
 
Matematyka wzory zadania gimnazjum
programowanie
koga
grafika2D


 


2008-2012 ©www.ePomoce.pl

FIZYKA, CHEMIA, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK POLSKI. Rozwiazania zadań z fizyki, rozwiazania zadań z chemii, zadania z fizyki, zadania z chemii