fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Znaki drogowe w komórce

Tabliczki do znaków drogowych

Pozostałe znaki i aplikację na telefon komórkowy znajdziesz tu:

Znaki drogowe do pobrania na komórkę

Aplikacja zapisze w Twojej komórce obowiązujące znaki drogowe wraz z ich opisem. Znaki są podzielone na kategorie (A-ostrzegawcze, B- zakazu, C-nakazu…)

Przykładowy zrzut ekranu działającej aplikacji
Telefon NOKIA 2610
Wyświetlacz: 128x128 pikseli;

znaki drogowe na telefon komórkowy

Tabliczki do znaków

T-1 T-1 odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogą być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.

T-1a T-1a odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

T-2 T-2 długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3 T-3 koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3a T-3a koniec miejsca przeznaczonego na postój
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.

T-4 T-4 liczba zakrętów
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.

T-5 T-5 początek drogi krętej
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.

T-6a T-6a rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

T-6b T-6b układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)?

T-6c T-6c rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-6d T-6d prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-7 T-7 układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.

T-8 T-8 miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

T-9 T-9 rzeczywista wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.

T-10 T-10 bocznica kolejową lub tor o podobnym charakterze.
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze - Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociąlub

T-11 T-11 przeprawa promowa
Tabliczka wskazująca przeprawę promową.

T-12 T-12 podłużny uskok nawierzchni
Tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni.

T-13 T-13 odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

T-14 T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.

T-15 T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.

T-16 T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.

T-17 T-17 granica państwa
Tabliczka wskazująca granicę państwa.

T-18 T-18 nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

T-19 T-19 malowanie znaków poziomych
Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych.

T-20 T-20 długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

T-21 T-21 odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

T-22 T-22 znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

T-23a T-23a znak dotyczy motocykli
Tabliczka wskazująca motocykle.

T-23b T-23b dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.

T-23c T-23c dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.

T-23d T-23d znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.

T-23e T-23e dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.

T-23f T-23f dotyczy autobusów
Tabliczka wskazująca autobusy.

T-23g T-23g dotyczy trolejbusów
Tabliczka wskazująca trolejbusy.

T-23h T-23h dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.

T-23i T-23i dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

T-23j T-23j dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.

T-24 T-24 pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-25a T-25a początek zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25b T-25b kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25c T-25c odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

T-26 T-26 postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

T-27 T-27 (Agatka) przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

T-28 T-28 za przejazd drogą pobierana jest opłata
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

T-29 T-29 miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

T-30 T-30 sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

T-31 T-31 kategoria tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu.

T-32 T-32 minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu
Tabliczka wskazująca minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu.

T-33 T-33 umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.

©www.ePomoce.pl 14.12.2008|07.05.2010