fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkoholi ... (zobacz rozwiązanie)

2 Czy podane wzory przedstawiają różne związki... (zobacz rozwiązanie)

3 Które z niżej podanych związków są alkoholami, a które fenolami ... (zobacz rozwiązanie)

4 Które z podanych związków są alkoholami, alkoholami które fenolami ... (zobacz rozwiązanie)

5 Narysować uproszczone wzory strukturalne: a) wszystkich izomerycznych ... (zobacz rozwiązanie)

6 Podać wzory następujących związków ... (zobacz rozwiązanie)

7 Podać nazwy systematyczne następujących związków ... (zobacz rozwiązanie)

8 Określić rzędowość następujących alkoholi: a) 2,2-dimetylopropanol ... (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian (w równaniach nie należy stosować wzorów sumarycznych ... (zobacz rozwiązanie)

10 Ułożyć równania podanych reakcji lub zaznaczyć, ze reakcja nie zachodzi: C6H5-OH+NaOH ... (zobacz rozwiązanie)

11 W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich związków: a) CH4--(Cl2)--> ... (zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równania reakcji hydrolizy i określić odczyn roztworu: a) metanolu potasu... (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, by otrzymać ( w równaniach nie należy posługiwać się wzorami sumarycznymi): a) metanol, mając do dyspozycji ... (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równania reakcji otrzymywania: 1) metanolu ... (zobacz rozwiązanie)

15 Ułożyć równania reakcji wyjaśniające schemat syntezy ... (zobacz rozwiązanie)

16 Uszeregować podane związki według malejących właściwości kwasowych ... (zobacz rozwiązanie)

17 Jaki odczyn wykazują wodne roztwory następujących związków: etanol... (zobacz rozwiązanie)

18 Czy można odróżnić wodny roztwór NaOH od wodnego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

19 Jak rozróżnić benzenowy roztwór alkoholu od benzenowego... (zobacz rozwiązanie)

20 Dlaczego wodne roztwory alkoholi nie przewodzą prądu elektrycznego... (zobacz rozwiązanie)

21 Które z następujących jonów znajdują się w wodnym roztworze metanolu... (zobacz rozwiązanie)

22 Jak można odróżnić metanol ... (zobacz rozwiązanie)

23 Chłodnice silników samochodowych napełnia się mieszanina wody i glikolu etylenowego, ponieważ mieszanina ta ma niższa temperaturę zamarzania niż czysta woda ... (zobacz rozwiązanie)

24 Ile gramów etanolanu sodu znajduje się w 0,2dm^3... (zobacz rozwiązanie)

25 Do naczynia, zawierającego 5g fenolu rozpuszczonego w benzenie, wrzucono 2g potasu... (zobacz rozwiązanie)

26 Ile moli metanolu przypada na jeden mol metanolanu sodu... (zobacz rozwiązanie)

27 Ile grup OH zawiera cząsteczka alkoholu o masie cząsteczkowej 62u... (zobacz rozwiązanie)

28 5,75g sodu przereagowało z 18,5 g alkoholu jednowodorotlenowego... (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć masę cząsteczkową alkoholu jednowodorotlenowego... (zobacz rozwiązanie)

30 Jaką objętość 0,5- molowego roztworu NaOH należy dodać do... (zobacz rozwiązanie)

31 Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g ... (zobacz rozwiązanie)

32 Jaką objętość (objętość w warunkach normalnych) mieszaniny CO i H2 o składzie ... (zobacz rozwiązanie)

33 W badaniach nad kontaktową metodą syntezy metanolu z tlenku węgla i wodoru stwierdzono ... (zobacz rozwiązanie)

34 W zależności od warunków prowadzenia reakcji z gazu syntezowego można otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz