fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaki ładunek elektryczny będą wykazywały jony proste: a)potasu, siarki… (zobacz rozwiązanie)

2 Proces przejścia atomu w jon można przedstawić w formie tzw. równania elektronowego, np. Mg->Mg2+ +2e-. Podać równania elektronowe następujących przemian: Na->Na+… (zobacz rozwiązanie)

3 Ile elektronów zawierają w powłoce zewnętrznej następujące jony: K+… (zobacz rozwiązanie)

4 Podać rozmieszczenie elektronów w powłokach następujących jonów: Na+... (zobacz rozwiązanie)

5 Ile powłok elektronowych mają następujące jony: Li+... (zobacz rozwiązanie)

6 Podać podpowłokową konfigurację elektronową dla następujących jonów: K… (zobacz rozwiązanie)

7 Podać po jednym przykładzie jonu, który zawiera w zewnętrznej powłoce: a) 8 elektronów…. (zobacz rozwiązanie)

8 W podanym niżej fragmencie układu okresowego zaznaczono gwiazdką symbole pierwiastków, które tworzą trwałe jony proste. Podać symbole chemiczne jonów o konfiguracji elektronowej: a) argonu… (zobacz rozwiązanie)

9 Podać nazwy helowców, których konfigurację elektronową starają się uzyskać atomy: rubidu... (zobacz rozwiązanie)

10 Podać nazwy helowców, które mają identyczna konfigurację elektronową, jak jony: Ca2+… (zobacz rozwiązanie)

11 Atom pewnego pierwiastka po dodaniu dwóch elektronów uzyskuje konfigurację elektronową helowca, którego atom … (zobacz rozwiązanie)

12 Dopisz czwarty człon w podanych szeregach o określ prawidłowość, według której powstały: a) Li+…. (zobacz rozwiązanie)

13 Dlaczego ujemne jony siarki i chloru maja odmienne właściwości chemiczne, pomimo identycznej konfiguracji elektronowej? Który … (zobacz rozwiązanie)

14 Podać liczbę elektronów, protonów i neutronów w jonach następujących nuklidów… (zobacz rozwiązanie)

15 Posługując się zapisem AZEz (gdzie: E- symbol pierwiastka, A- liczba masowa, Z- liczba atomowa, z- ładunek elektryczny), zapisać: 1) dwudodatni jon magnezu-24... (zobacz rozwiązanie)

16 Jakie są podobieństwa i różnice w składzie i właściwościach drobin… (zobacz rozwiązanie)

17 Który pierwiastek ma wyższą wartościowość pierwszej energii jonizacji… (zobacz rozwiązanie)

18 Dlaczego atom sodu łatwiej przechodzi w stan jonu niż… (zobacz rozwiązanie)

19 Który z podanych procesów wymaga dostarczenia największego, a który najmniejszego kwantu energii… (zobacz rozwiązanie)

20 Pierwsza energia jonizacji berylu wynosi 9,3eV, a druga energia jonizacji wynosi 18,2eV. Ile… (zobacz rozwiązanie)

21 Obliczyć energię potrzebną do przejścia atomu glinu w jon trójdodatni… (zobacz rozwiązanie)

22 Jon żelaza Fe3+ zawiera tyle samo elektronów, co atom wanadu, ale rozmieszczenie elektronów w powłokach jest różne… (zobacz rozwiązanie)

23 Zapisać walencyjną konfigurację podpowłokową jonów o następującej konfiguracji powłokowej: a) Cr2+: K2L8M12… (zobacz rozwiązanie)

24 Przedstawić opis walencyjny poziomów orbitalnych jonów o następującej konfiguracji walencyjnej… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz