fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jak otrzymać wodorotlenek glinu... (zobacz rozwiązanie)

2 W temperaturze 1000K siarczan glinu rozkłada się na dwa tlenki. Jeden z tych tlenków równocześnie rozkłada się na tlen i tlenek ... (zobacz rozwiązanie)

3 Glin wykazuje właściwości amfoteryczne, tworząc oprócz soli glinowych dwa rodzaje glinianów: diksogliniany MAlO2 i trioksogliniany M3AlO3... (zobacz rozwiązanie)

4 Metaliczny glin rozpuszcza się w wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się glinian potasu i wydziela się wodór... (zobacz rozwiązanie)

5 Wodór można otrzymać w reakcji glinu z kwasem siarkowym lub mocną zasadą ... (zobacz rozwiązanie)

6 Co otrzymamy po odparowaniu do sucha wodnego ... (zobacz rozwiązanie)

7 Jak odróżnić roztwór Al2(SO4)3 od roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

8 Podczas wkraplania roztworu NaOH do roztworu Al2(SO4)3 wytrąca się biały osad. Podczas wkraplania roztworu Al2(SO4)3 do roztworu NaOH ... (zobacz rozwiązanie)

9 Na roztwór wodny siarczanu glinu podziałano roztworem wodnym amoniaku, otrzymując osad, na który podziałano ... (zobacz rozwiązanie)

10 Do 5 cm^3 roztworu AlCl3, o stężeniu 0,1 mol/dm^3, dodano 5 cm^3 wody amoniakalnej o stężeniu ... (zobacz rozwiązanie)

11 Stop glinu z magnezem poddano działaniu kwasu solnego, a do otrzymanego roztworu dodano nadmiar ... (zobacz rozwiązanie)

12 Wyjaśnić, dlaczego po zmieszaniu roztworu siarczku sodu z roztworem siarczanu glinu ... (zobacz rozwiązanie)

13 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:... (zobacz rozwiązanie)

14 Płytki aluminiowe zanurzono w pięciu zlewkach napełnionych roztworami ... (zobacz rozwiązanie)

15 Podczas prażenie tlenku metalu ciężkiego ze sproszkowanym glinem zachodzi gwałtowna reakcja egzotermiczna i wydziela się metal. Reakcję te, zwaną aluminotermią, stosuje się często do spawania metali, na przykład do spawania szyn tramwajowych ... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć, o ile maleje masa elektrody węglowej przy otrzymywaniu 1kg glinu w procesie tlenku ... (zobacz rozwiązanie)

17 W normalnych warunkach glin nie reaguje z wodą, ponieważ jest mało reaktywny. Można jednak zwiększyć jego reaktywność poprzez amalgamowanie. Po zanurzeniu płytki glinowej, na okres 5 minut w mieszaninie... (zobacz rozwiązanie)

18 Na wodorotlenek glinu podziałano wodorotlenkiem potasu w roztworze. Wykres na rysunku 14.6 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależność masy otrzymanego glinu potasu od masy użytego wodorotlenku... (zobacz rozwiązanie)

19 W wodzie rozpuszczono KAl(SO4)2, a następnie odparowano wodę... (zobacz rozwiązanie)

20 10g mieszaniny chlorku glinu i siarczanu glinu rozpuszczono w wodzie i dodawano rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodu, aż do całkowitego wytrącenia osadu... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz