fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek H2O, NH3, HCL, N2O3, O2, CH4. Wymiary kul przedstawiających poszczególne atomy są proporcjonalne do średnicy prawdziwych atomów. Kształt tych modeli ilustruje rzeczywisty kształt cząsteczek... (zobacz rozwiązanie)

2 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: SO2, SO3, H2, SiH4, N2O5, PCl5. Narysować … (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku: a)H(I) i Br(I), C(IV) i S(II), P(V) i O(II); b) H(I) i S(II), P(III) … (zobacz rozwiązanie)

4 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, H2O2, H2S, N2, HCl, CH4, NH3. Narysować wzory … (zobacz rozwiązanie)

5 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków ( w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku): a)C(II) i O(II), N(III) i Br(I), P(III) i O(II); b) O(II) i … (zobacz rozwiązanie)

6 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: wody(H2O), trójtlenku boru (Be2O3), tlenku azotu(NO), azotu (N2) i trójtlenku siarki (SO3). Który model … (zobacz rozwiązanie)

7 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: chlorowodoru(HCl), tlenu(O2), dwutlenku węgla(CO2), amoniaku(NH3) i metanu(CH4), Który model … (zobacz rozwiązanie)

8 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: O2, CO, SO2, NH3, B2O3 i SF6. Narysować wzory…. (zobacz rozwiązanie)

9 Narysować wzory strukturalne cząsteczek związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka w związku):a)Br(I) i Cl(I), B(III) i N(III), Ru(VIII) i O(II); b) Br(I) i … (zobacz rozwiązanie)

10 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: CO2, BF3, CH4, P2O3, PCl5, i N2O5. Narysować wzory… (zobacz rozwiązanie)

11 W zbiorze trzech pierwiastków: magnezu, chloru i azotu, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W związkach tych magnez jest dwuwartościowy, chlor- jednowartościowy, a azot- trójwartościowy. Ułożyć wzory … (zobacz rozwiązanie)

12 W zbiorze czterech pierwiastków: glinu, węgla, siarki i chloru, każdy pierwiastek tworzy związek chemiczny z pozostałymi. W związkach tych glin jest trójwartościowy, węgiel- czterowartościowy, siarka- dwuwartościowa, a chlor- jednowartościowy. Ułożyć wzory… (zobacz rozwiązanie)

13 Tlenek boru tworzy cząsteczki typu A2B3 zawierające dwa atomy boru. Narysować… (zobacz rozwiązanie)

14 Pięciotlenek azotu tworzy cząsteczki typu A2B5, zawierające dwa atomy azotu. Narysować… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących chlorkach (chlor jest jednowartościowy): CuCl… (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących tlenkach pamiętając, że tlen jest zawsze dwuwartościowy: Fe2O3…. (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć wartościowość pierwiastków w następujących związkach, wiedząc, że wodór jest jednowartościowy, tlen dwuwartościowy, a węgiel czterowartościowy: a) Na2O, CuO,… (zobacz rozwiązanie)

18 Na rysunku przedstawiono w umowny sposób wzory strukturalne: PH3, SO3, B2O3, HBr, CO2, H2S, Cl2O7, NO i N2O5. Przypisac... (zobacz rozwiązanie)

19 Narysować wzory strukturalne: a) Fe3O4 [jeden atom Fe(II) dwa atomy Fe(III)], b) Pb… (zobacz rozwiązanie)

20 Narysować wzory strukturalne podanych związków (cyfry rzymskie nad symbolami oznaczają wartościowość):… (zobacz rozwiązanie)

21 Przyjmując, że maksymalna wartościowość spotykana w związkach wynosi VIII, ustalić, jakie wartościowości mogą przyjmować pierwiastki A i B w następujących typach cząsteczek podlegających krzyżowej regule wartościowości:… (zobacz rozwiązanie)

22 Podać ogólną regułę obliczenia wartościowości pierwiastka A w związku AnBm, jeżeli znane są indeksy stechiometryczne… (zobacz rozwiązanie)

23 Czy podane wzory podlegają krzyżowej regule wartościowości? A)Ga4C3... (zobacz rozwiązanie)

24 Korzystając z maksymalnych wartościowości pierwiastków podanych w nawiasie ustalić, który z niżej podanych związków nie istnieją: N2O7(V)… (zobacz rozwiązanie)

25 Czy podane wzory przedstawiają ten sam związek, czy różne związki? … (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz