fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Dysocjacja

Podział roztworów wodnych

Elektrolity

Elektrolity, są to substancje, które na skutek rozpadu w wodzie na jony przewodzą prąd elektryczny. Elektrolity są wodnymi roztworami kwasów, zasad lub soli. Związki, których budowa jest jonowa lub posiadają wiązania kowalencyjne spolaryzowane tworzą w wodzie elektrolity.

Nieelektrolity

Nieelektrolity, są to substancje, które nie rozpadają się na jony w wodnych roztworach, a co za tym idzie nie będą przewodzić prądu elektrycznego. Do tych substancji głównie należą związki organiczne oprócz kwasów karboksylowych oraz ich soli.

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja substancji jonowych, polega na jej rozpadzie - powstają jony. Jony ulegają hydratacji. Hydratacja to proces tworzenia się z jonu oraz cząsteczek wody nietrwałego zespołu cząsteczek w wyniku oddziaływania sił przyciągania elektrostatycznego. Zespół ten może swobodnie poruszać się miedzy pozostałymi cząsteczkami wody. Elektrolit może przewodzić prąd elektryczny, jony są jego nośnikiem - jest nośnik ładunku dodatniego (kationy) i ujemnego (aniony).

Hydratacja jonów

Hydratacja jonów, polega na wiązaniu cząsteczek wody z jonami innych substancji. Na przykład rozpad chlorku sodu w wodzie.
Hydratacja jonów
Proces dysocjacji jonowej, na przykład chlorku sodu zapisuje się równaniami o postaci:
Proces dysocjacji jonowej
Przy określaniu liczby moli i ładunków powstających jonów w procesie dysocjacji należy pamiętać, że:

Dysocjacja soli

Sole dysocjują na kationy metalu i aniony reszty kwasowej, ogólny zapis równania ma postać
Dysocjacja soli

Dysocjacja kwasów

Kwasy dysocjują na hydrony (H+) i aniony reszty kwasowej, ogólny zapis równania ma postać:
Dysocjacja kwasów

Dysocjacja wodorotlenków

Wodorotlenki dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe, ogólny zapis równania ma postać:
Dysocjacja wodorotlenków
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz