fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Sole i ich właściwości


Sole - teoria

Klasyfikacja związków nieorganicznych

Związki nieorganiczne dzielimy na:
-tlenki
-wodorki
-wodorotlenki
-kwasy
-sole

Skład i budowa soli

Sole to związki składające się z kationów metali i anionów reszt kwasowych, są to substancje jonowe. Ze względu na budowę sole dzielimy na:
 
a) sole proste, które możemy przedstawić wzorem ogólnym
 
wzór soli prostej
 
b) sole podwójne zawierają dwa rodzaje kationów, na przykład
 
sole podwójne
 
stosunek jonów dla tego przykładu jest jak (1:2:4) lub mogą zawierać dwa rodzaje anionów, na przykład
 
rodzaje anionów w soli podwójnej
 
stosunek jonów dla tego przykładu jest jak (2:2:1)
 
c) wodorosole są to sole kwasów dwu- lub więcej protonowych, powstają podczas etapowej dysocjacji (dysocjują wielostopniowo), w których niewszystkie atomy wodoru zostały zastąpione jonami metalu lub amonu. Skład wodorosoli opisuje wzór:
 
wzór skład wodorosoli
 
a budowę jonową wzór:
 
wzór budowa jonowa wodorosoli
 
Przykład wodorosoli:
 
-wodorowęglan sodu
 
wodorowęglan sodu
 
-diwodoroortofosforan (V) amonu
 
diwodoroortofosforan (V) amonu
 
Wodorosole podlegają regule krzyżowej, ponieważ wodór w anionach powstających podczas etapowej dysocjacji kwasów na przykład
 
anion wodorowęglanowy:
 
anion wodorowęglanowy
 
anion dwuwodorofosforanowy
 
anion dwuwodorofosforanowy
 
jest związany kowalencyjnie z pozostałą częścią jonu, a to oznacza, że atom wodoru nie stanowi oddzielnego kationu H(+)
 
d) hydroksosole zawierają kation i dwa rodzaje anionów, w tym anion wodorotlenkowy OH(-), są to sole o dwóch lub większej liczbie grup wodorotlenkowych (dysocjujących wielostopniowo), w których nie wszystkie grupy wodorotlenkowe zostały zastąpione resztami kwasowymi, więc ich skład nie podlega regule krzyżowej, podlega zasadzie elektroobojętności, ich budowę opisuje wzór:
 
wzór hydroksosole
 
Przykład hydroksosoli:
 
azotan (V) hydroksoołowiu (II)
 
azotan (V) hydroksoołowiu (II)
 
bromek dihydroksożelaza(III)
 
bromek dihydroksożelaza(III)

Występowanie soli

Sole przede wszystkim występują w przyrodzie jako minerały i są bardzo rozpowszechnione. Skorupa ziemska składa się z soli i tlenków, w wodzie morskiej występują różne jony soli (Na+, K+, Cl- i inne).
 
Znaczna ilość soli jest kopalinami, na przykład sól kamienna (chlorek sodu) wydobywana jest w Polsce w Wieliczce, Bochni i Inowrocławiu. Główny składnik wapienia i marmuru to również sól- węglan wapnia
 
węglan wapnia
 
Do kopalin należą również saletry (azotany) przede wszystkim
 
saletra chilijska
 
saletra chilijska
 
saletra indyjska
 
saletra indyjska
 
saletra wapniowa
 
saletra wapniowa

Właściwości fizyczne soli

Przeważnie są to substancje stałe, o budowie krystalicznej. Barwa tych substancji jest przeważnie biała, choć znane są sole o różnych barwach, np.
 
fioletowej
 
sól barwa fioletwoa
 
niebieskiej
 
sól barwa niebieska
 
żółtej
 
sól barwa żółta
 
Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo różna. Są sole, które łatwo się rozpuszczają (sole sodu, potasu, amonu) jak i sole trudno rozpuszczalne ( na przykład węglany, fosforany, siarczki metali ciężkich)

Otrzymywanie soli

Sole można otrzymywać na różne sposoby, do najważniejszych należą:
 
a) reakcje metali z kwasem
 
metal + kwas -> sól + wodór
 
reakcje metali z kwasem
 
b) reakcje wodorotlenku z kwasem
 
wodorotlenek + kwas -> sól + woda
 
reakcje wodorotlenku z kwasem
 
c) reakcja tlenku zasadowego z kwasem
 
tlenek zasadowy + kwas -> sól + woda
 
reakcja tlenku zasadowego z kwasem
 
d) reakcja metalu z niemetalem
 
metal + niemetal -> sól kwasu beztlenowego
 
reakcja metalu z niemetalem
 
e) reakcja strącania substancji trudno rozpuszczalnych
 
reakcja strącania substancji trudno rozpuszczalnych

Właściwości chemiczne soli

Najważniejsze reakcje soli, które pokazują właściwości chemiczne tych substancji to:
 
a) rozkład (termiczny lub fotochemiczny)
 
rozkład (termiczny lub fotochemiczny) soli
 
b) wymiana podwójna: strącania substancji trudno rozpuszczalnych, tworzenie słabego elektrolitu
 
strącania substancji trudno rozpuszczalnych, tworzenie słabego elektrolitu
 
ten typ reakcji zachodzi wtedy gdy dobrze rozpuszczalna sól AB reaguje z inną dobrze rozpuszczalną substancją XY, która dysocjuje na jony; warunkiem zajścia reakcji jest również to, iż jeden z produktów XB lub AY strąca się w formie osadu lub jest słabym elektrolitem:
 
-przykład reakcji: sól + sól
 
sól + sól
 
-przykład: sól + mocna zasada
 
sól + mocna zasada


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz