fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Tlenki - teoria

Klasyfikacja związków nieorganicznych

Związki nieorganiczne dzielimy na:

Skład tlenków i nazewnictwo

Skład tlenków przedstawia się wzorem
Rozmiar: 170 bajtów
gdzie E, to symbol dowolnego pierwiastka. Tlenki maja budowę jonową (większość tlenków metali) lub kowalencyjną (tlenki niemetali)

Nazewnictwo tlenków

Tlenki nazywa się według nomenklatury Stocka. Aby nadać tlenkowi nazwę przy użyciu tego systemu używamy słowa tlenek oraz podajemy nazwę pierwiastka tworzącego dany tlenek. W zależności od potrzeb podaje się wartościowość lub stopień utlenienia.
Przykład: tlenek żelaza(III)
Rozmiar: 178 bajtów

Otrzymywanie tlenków

Właściwości fizyczne tlenków

Tlenki metali przeważnie są ciałami stałymi o dużej gęstości. Posiadają dużą temperaturze topnienia. W stanie ciekłym przewodzą prąd elektryczny. Tlenki metali nie rozpuszczają się w wodzie, tylko tlenki litowców i berylowców reagują chemicznie z wodą.
Tlenki niemetali są najczęściej gazami (CO, CO2, SO2) , cieczami (H2O) lub ciałami stałymi (SiO2).

Właściwości chemiczne tlenków

Pod względem właściwości chemicznych tlenki dzieli się na: obojętne, kwasowe, amfoteryczne, zasadowe. W tlenkach kwasowych rozróżniamy bezwodniki kwasowe, a w tlenkach zasadowych rozróżniamy bezwodniki zasadowe.
1) Tlenki obojętne - nie reagują z kwasami z zasadami. Przykładem jest tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO)
2) Tlenki zasadowe- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Podczas reakcji z kwasem powstaje sól i woda.
Tlenek zasadowy + kwas -> sól + woda
Rozmiar: 364 bajtów
Bezwodniki zasadowe oprócz tego, że reagują z kwasami, to w reakcji z wodą tworzą zasady, na przykład tlenek (CaO)
Rozmiar: 272 bajtów
3) Tlenki kwasowe- te tlenki reagują z zasadami (głównie z wodorotlenkami), a nie reagują z kwasami. Podczas reakcji z zasadą powstaje sól i woda
Tlenek kwasowy + wodorotlenek -> sól + woda
Rozmiar: 362 bajtów
4) Reakcje tlenków z wodą 5) Utlenianie niższe tlenki mogą reagować z tlenem lub innymi tlenkami, w wyniku tych reakcji powstaje wyższy tlenek
Rozmiar: 249 bajtów
6) Odtlenianie tlenki można odtleniać (redukować) do niższego tlenku lub wolnego pierwiastka. Odtlenianie przebiega w reakcji z wodorem, węglem, metalami lub niższymi tlenkami.
Rozmiar: 406 bajtów
7) Rozkład termiczny ogrzanie tlenku do wysokiej odpowiednio temperatury powoduje rozkład każdego tlenku. Produktami rozkładu może być pierwiastek i tlen lub niższy tlenek albo niższy i wyższy tlenek.
Rozmiar: 380 bajtów
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz