fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Wodorki

Klasyfikacja związków nieorganicznych

Związki nieorganiczne dzielimy na:
-tlenki
-wodorki
-wodorotlenki
-kwasy
-sole

Budowa wodorków

Wodorki są związkami chemicznymi dowolnego pierwiastka z wodorem. W zależności od grupy przynależności pierwiastka w układzie okresowym wzór wodorku przedstawia się:
a) pierwiastek(E) należy do grup od 1 do 15:
wzór: EHn
przykład: CH4

b) pierwiastek(E) należy do grup 16 i 17:
wzór: HnE
przykład: H2S

Nazewnictwo wodorków

a) wodorek typu (EHn)
jeżeli wodorek zapisywany jest według wzoru
EHn
to jego nazwę, tworzy się analogicznie do nazw tlenków, na przykład: NaH wodorek sodu
b) wodorek typu(HnE)
nazwy wodorków zapisywanych według wzoru
HnE

to jego nazwę, tworzy się przez połączenie nazwy pierwiastka literą "o" (interfiks) z wyrazem wodór.
Na przykład HCl to: chlor + o + wodór = chlorowodór

Otrzymywanie wodorków

Znaczną część wodorków otrzymuje się przez syntezę pierwiastka z wodorem. Podczas tych reakcji jedynie reakcja wodoru z fluorem zachodzi samorzutnie dając związek (HF). Podczas syntezy innych wodorków wymagana jest obecność światła (HCl), płomienia, który zapoczątkuje reakcję (na przykład H2O) lub katalizatora.
Reakcje wodoru i metali wymagają dostarczenia dużej energii z zewnątrz, najczęściej w postaci dużego ciśnienia lub temperatury.

Właściwości fizyczne wodorków

Wodorek utworzony w reakcji: wodór + metal tworzy substancję stałą.
W przypadku reakcji wodór + niemetal tworzy substancje najczęściej w stanie gazowym.
Większość wodorków metali podczas ogrzewania ulega rozkładowi na metal i wodór, zanim osiągną temperaturę topnienia.

Właściwości chemiczne wodorków

Właściwości chemiczne wodorków są bardzo różnorodne, jedną z najważniejszych cech jest zachowanie się wodorku w reakcji z wodą.

Wodorki metali i reakcje z wodą

Wodorki metali reagują z wodą, produktami tych reakcji jest wodorotlenek i wodór. Przykładem reakcji może być:
 wodorki metali Rozmiar: 551 bajtów

Oddziaływanie wodorków z wodą

Oddziaływanie wodorków z wodą może odbywać się na trzy sposoby:
a) bez efektu chemicznego, czego przykładem jest metan CH4,który z wodą nie reaguje;
b) reakcja z wytworzeniem słabej zasady
c) wodorki fluorowców i siarkowców po rozpuszczeniu w wodzie ulegają dysocjacji jonowej, typowej dla kwasów, na przykład:
mocny elektrolit
mocny elektrolit Rozmiar: 214 bajtów
słaby elektrolit
słaby elektrolit Rozmiar: 239 bajtów

Wodorki metali

Wodorki metali wykazują charakter zasadowy- reagują z kwasami, na przykład
wodorki Rozmiar: 328 bajtów
a w reakcji z wodą, dają zasady
wodorki Rozmiar: 354 bajtów

Wodorki niemetali

Wodorki niemetali wykazują różne właściwości. Przykładowo w roztworach wodnych, wodorki fluorowców wykazują odczyn kwasowy:
wodorki niemetali Rozmiar: 247 bajtów
Zaś amoniak w roztworze wodnym wykazuje odczyn słabo zasadowy:
wodorki niemetali Rozmiar: 274 bajtów

Wodne roztwory

Wodne roztwory wodorków fluorowców i siarkowców tworzą kwasy beztlenowe, które są elektrolitami:
-kwas bromowy HBr(aq)
-kwas chlorowodorowy (solny) HCl(aq)
-kwas fluorowodorowy HF(aq)
-kwas jodowodorowy HI(aq)
-kwas siarkowodorowy H2S(aq)
Trzy kwasy z wymienionych są bardzo mocnymi elektrolitami:
HCl(aq), HBr(aq), HI(aq)

Zastosowanie i występowanie wodorków

Najważniejszym wodorkiem występującym w przyrodzie jest woda. Jest ona zarówno tlenkiem wodoru oraz wodorkiem tlenu. Najczęściej występującymi wodorkami są: siarkowodór (występuje w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego, spotykany również w niektórych wodach mineralnych); metan, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego.
W gospodarce przemysłowej wodorki są częstym produktem wytwarzanym w dużych ilościach. Do tej grupy należy chlorowodór i jego roztwór wodny- kwas solny, amoniak, który jest wykorzystywany przy produkcji nawozów sztucznych.
W gospodarce paliwowej największe zastosowanie z wodorków przypada metanowi (gaz ziemny).
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz