fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Wodorotlenki

Klasyfikacja związków nieorganicznych

Związki nieorganiczne dzielimy na:

Budowa wodorotlenków

Są to związki nieorganiczne, które zawierają grupę wodorotlenkową (OH). Wzór związku przedstawiamy zapisem gdzie pod symbolem (M) występuje metal:
wodorotlenki wzór
Wodorotlenki mają budowę jonową. Kryształ wodorotlenku zawiera kationy metalu i aniony wodorotlenkowe OH(-). Na przykład:
Wodorotlenki mają budowę jonową
Wodorotlenki nazywa się według nomenklatury Stocka, na przykład wodorotlenek miedzi(II)
nomenklatury Stocka

Otrzymywanie wodorotlenków

Głównymi sposobami otrzymywania wodorotlenków są trzy typy reakcji:
1) reakcja tlenku metalu lekkiego z wodą
tlenek metalu lekkiego+woda->wodorotlenek
reakcja tlenku metalu lekkiego z wodą
2) reakcja metalu lekkiego z wodą
metal lekki+woda->wodorotlenek+wodór
reakcja metalu lekkiego z wodą
3) reakcja jonowego strącania osadu, warunkiem jest aby użyty wodorotlenek był trudno rozpuszczalny w wodzie
reakcja jonowego strącania osadu

Występowanie wodorotlenków w przyrodzie

Niektóre wodorotlenki w przyrodzie nie występują, są to wodorotlenki z grupy litowców. Powodem tego jest ich duża reaktywność. Inne wodorotlenki spotykane są w postaci składników złożonych minerałów, na przykład żelaza.

Właściwości fizyczne wodorotlenków

Wodorotlenki występują najczęściej w postaci ciał stałych. Wodorotlenki litowców są silnie żrące, higroskopijne i bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wodorotlenki metali ciężkich są trudno rozpuszczalne w wodzie.
Wodorotlenki o silnych właściwościach zasadowych nazywamy alkaliami na przykład (KOH). Ich wodne roztwory nazwami ługami. Kontakt z ługami jest niebezpieczny, wywołują bolesne i trudno gojące się oparzenia skóry.
Praca z ługami wymaga stosowania okularów ochronnych.

Właściwości chemiczne wodorotlenków

Najważniejszymi reakcjami wodorotlenków są reakcje z:
a)reakcja z kwasami (są to reakcje zobojętniania)
wodorotlenek+kwas->sól+woda
chemia wodorotlenki reakcja z kwasami
b)reakcja z solami metali ciężkich są to reakcje strącania wodorotlenków metali ciężkich, reakcja z solą metalu ciężkiego możliwa jest tylko z wodorotlenkami metali lekkich
wodorotlenek I+sól I->wodorotlenek II + sól II
chemia wodorotlenki reakcje zobojętniania
c)rozkład termiczny
chemia wodorotlenki rozkład termiczny
Wodorotlenki metali lekkich dobrze rozpuszczają się w wodzie i są zasadami. Wodorotlenki metali ciężkich nie mogą być zasadami, ponieważ są bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie.
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz