fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Epoki literackie

epoki literacki starożytność na komórkę, język polski

Pobierz program Język polski- Epoki literackie: Starożytność


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Język polski- Epoki literackie: Starożytność

Biblia, Pismo Święte- zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Biblia chrześcijańska składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
 
Biblia hebrajska - Tanach obejmuje część kanonu Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (Księgi Mojżeszowe, Psalmy) powstała w wyniku boskiego objawienia, ale jej treść została zafałszowana.
 
Biblia tworzy jeden z głównych filarów kultury europejskiej. Jest nie tylko księgą świętą, nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych: - wyrastają z niej korzenie wielu gatunków literackich (hymnu, przypowieści, pieśni, psalmu, listu) - biblijne wątki, tematy, postacie, symbole mają swe stałe miejsce w sztuce i kulturze do dnia dzisiejszego.
Pieśń nad pieśniami - jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Utwór o charakterze miłosnym, najczęściej interpretowany alegorycznie.
Uznawana jest za jedną z najbardziej niezwykłych ksiąg w kanonie biblijnym, ponieważ nie ma w niej niemal żadnej wzmianki o Bogu, o narodzie wybranym, ani o religii. Odczytywana dosłownie jest ona lirycznym poematem miłosnym- dialogiem dwojga bohaterów, którzy są nam znani jako Oblubieniec i Oblubienica.
Wraz z rozwojem analizy Biblii zaczęły pojawiać się teorie, że jest to metaforyczne przedstawienie miłości Boga do narodu żydowskiego oraz o powrocie do łask ukazanego pod postacią Oblubienicy narodu wybranego po wielu latach niewierności wobec Boga - ukazanego pod postacią Oblubieńca.
Często Pieśń nad pieśniami uznawana jest także za metaforyczne przedstawienie doskonalszej formy myśli teologicznej proroków: Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela, Deutero-Izajasza.
 
Mitologia grecka - jest to zbiór opowieści przekazywanych przez starożytną tradycję grecką o bogach, boginiach, herosach. Przypowieści te wyjaśniają miejsce człowieka w świecie, funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię.
Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające rolę człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła "prawdy objawionej" i otwarta była na dyskusję, polemikę i krytykę.
 
Postacie mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych
 
Prometeusz w mitologii greckiej tytan, syn tytana Japetona, brat Atlasa i Epimeteusza, ojciec Deukaliona. Jest mitologicznym ojciem wszystkich ludzi, nasz troskliwy opiekun i męczennik. Jeden człowiek, który nieraz poświęcał się dla całej ludzkości. Ciężko zapłacił za swą dobroć- na rozkaz Zeusa został przykuty do skał Kaukazu. Codziennie sęp wyjadał mu wciąż odrastającą wątrobę.
Prometeusz stał się symbolem człowieka cierpiącego z miłości do ludzi, zbuntowanego przeciwko bogom. Od jego imienia powstało określenie postawy buntu- prometeizmu (postawa nacechowana poświęceniem się jednostki dla dobra ogółu, dla idei).
Postawę taką realizuje Konrad, poeta z III cz. "Dziadów", który chce poświęcić się dla ludzi, narodu. Kolejnym przykładem jest podmiot liryczny z hymnu Kasprowicza "Dzień gniewu", gdzie ukazany jest koniec świata, a Bóg występuje jako karzący sędzia, obojętny na cierpienie.
 
NIKE - występuje w najdawniejszych mitach o greckich bogach. Jest symbolem zwycięstwa. Córka Zeusa przedstawiana ze skrzydłami u ramion, Bardzo często w starożytności zdobiła pomniki zwycięzców.
 
,,Apollo i Marsjasz" - wierszy Zbigniewa Herberta oparty na wątku mitologicznym. Marsjasz był sylenem (półczłowiekiem-półkoniem), który układał hymny na cześć bogów. Miał bardzo wysokie mniemanie o własnym kunszcie. Zdobył się na zuchwalstwo współzawodniczenia z Apollinem, bogiem poezji i najświetniejszym śpiewakiem. Wynik pojedynku był z góry przesądzony. Sędziowie przyznali zwycięstwo Apollinowi, ten zaś rozkazał nieszczęśliwego Marsjasza w ramach kary za zuchwalstwo obedrzeć ze skóry. Sens przypowieści jest oczywisty, choć z namysłu poety trochę wieloznaczny. Można w niej widzieć ukazanie wyższości prawdy ludzkiego cierpienia nad zimnym i nieludzkim ideałem estetycznej harmonii, który reprezentuje Apollo, czyli formę przeciwstawienia się sztuce obojętnej i niewrażliwej na zagadnienia moralne. Można też widzieć aluzję do tego, że prawdy naszych czasów, w których dokonywano przecież okrucieństwa na miarę śmierci Marsjasza, nie jest w stanie oddać sztuka utrzymana w tradycyjnych estetycznych konwencjach, sugestię, że sztuka współczesna musi poza te konwencje wyjść.
 
Achilles i Hektor bohaterowie wojny trojańskiej Achilles walczył po stronie Greków, Hektor jest obrońcą Troi.
Achilles- był synem Peleusa i Tetydy, gdy był mały matka zanurzała go w świętej rzece, aby zyskał on nieśmiertelność, lecz pięta, za którą trzymała go nie była zamaczana i stała się jedyną śmiertelną częścią ciała Achillesa (stąd określenie słabego punku- pięta achillesowa). Odznaczał się nadludzką siłą. Był najlepszym wojownikiem. Znany był ze swej wybuchowości. Kiedy ktoś go rozgniewał stawał się niepohamowany w gniewie. Jego okrucieństwo, zarozumiałość i pycha najbardziej ujawniły się podczas walki z Hektorem, kiedy to oddany ideałom przyjaźni zemścił się za zabicie jego przyjaciela.
Hektor - ojcem jego był król Priam, władca Troi. Był człowiekiem bardzo odważnym, co udowodnił przezwyciężając swój lęk i stając do walki z Achillesem. Pomimo tego, że nie był bogiem/ półbogiem łączył w swojej postawie męstwo z pięknem duchowym i fizycznym. Jest człowiekiem rozważnym. Wybrał postawę odpowiedzialności za swoje czyny i wolał umrzeć jako bohater niż zostać zhańbionym swoim tchórzostwem.
Podsumowując: obu bohaterów cechuje męstwo, waleczność, troszczyli się o swój honor. Pragnęli sławy pośmiertnej. Są postaciami wyolbrzymionymi, mitycznymi, których losem kieruje przeznaczenie. Ukazuje to scena, w której na wagę rzucone zostały losy Hektora i Achillesa. Pośrednio postacie te i wojna trojańska symbolizują grozę wojny.
 
Odyseusz i Penelopa - Penelopa i Odyseusz nie bez powodu nazywani są jedną z najpiękniejszych par w literaturze. Ich związek mimo wielu przeciwności losu przetrwał.
Penelopa była sama przez ponad 10 lat. Była do końca wierna Odyseuszowi pomimo starań wielu zalotników. Dopiero, gdy została przymuszona zgodziła się na wybór najlepszego mężczyzny na drodze konkursu-pojedynku strzeleckiego z użyciem łuku Odyseusza.
Odyseusz musiał pokonać wiele przeszkód w drodze do domu. Mimo, że z zakochaną w nim Kalipso przeżył 8 lat, zdobył się na dalszą podróż do rodzinnej Itaki. Jego miłość do Penelopy nigdy nie ustała.Ich los potwierdza tezę, że prawdziwa miłość zawsze wygrywa.
 
Król Edyp (ok. 427 p.n.e. tragedia napisana przez greckiego dramatopisarza Sofoklesa)- Edyp dorastał i wychowywał się pod okiem Polybosa w przekonaniu, że jest jego prawdziwym synem. Gdy udał się do wyroczni w Delfach dowiedział się, jaki los go czeka - miał zabić ojca i poślubić własną matkę.
Chcąc uciec przed tragicznym losem, postanowił nigdy nie wracać do Koryntu. Udał się w długą drogę do odległej krainy. Po drodze wdał się jednak w bójkę ze starcem, którego zabił, nie wiedząc, że jest on jego prawdziwym ojcem. W ten sposób wypełniła się pierwsza część przepowiedni.
Tragedia przedstawia bezsilność wobec nieodgadnionych praw losu. Ukazuje historię Edypa, człowieka próbującego oszukać przeznaczenie, chcącego żyć spokojnie, w zgodzie ze światem. Nad Edypem ciąży klątwa - fatum, od którego nie da się uwolnić. Utwór Sofoklesa piętnuje kazirodztwo i ojcobójstwo. Są niewybaczalnymi grzechami. Piętno pozostaje nawet na dzieciach Edypa.
 
Katharsis (oczyszczenie) - jedna z podstawowych kategorii tragedii starożytnej. Pojęcie utworzył i zdefiniował Arystoteles w VI rozdziale Poetyki. Uznał on, że celem sztuki jest wzbudzenie u widza uczuć litości i trwogi, aby przez to następnie oczyścić jego umysł z tych doznań.
W XX w. wzrosło zainteresowanie katharsis, zwłaszcza dzięki psychoanalizie. Według nowszych interpretacji istota katharsis polega na tym, że odbiorca, odczuwając litość, trwogę, bunt i cierpienie, dochodzi do zrozumienia tajemnicy losu, do pogodzenia się z nim.
 
Horacjański ideał życia -W odzie ´´O co poeta prosi Apollina´´ Horacy zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu, uniezależnienie od pokus i smutków świata a otaczający świat przyjmowali ze spokojem - ´´stoicki spokój´´).
W odzie tej połączył obie te ideologie. Od stoików wziął rozum i umiar jako główne kryteria w korzystaniu z dóbr materialnych. Poeta nie pragnie bogactw ani życia w dostatku. Epikureizm zauważany jest w chęci dożycia łagodnej starości. W życiu najbardziej liczą się rozum, sprawny umysł, dobre zdrowie i pogodna starość. Należy żyć zgonie z otaczającą nas naturą.
 
Eneida, rzymska epopeja narodowa pióra Wergiliusza, rozpoczęta w 29 p.n.e. Na życzenie Augusta poeta uświetnił przeszłość Rzymu i rodu julijskiego (ród Augusta).
Epopeja w 12 księgach opiewa wędrówkę Eneasza od jego wyjścia spod zdobytej przez Greków Troi (nawiązanie do Iliady Homera) przez zwycięstwo nad mieszkańcami Italii do osiedlenia się w Lacjum. Eneida wyrosła z ducha filozofii stoickiej, z wiary w opatrzność boską, która miała wyznaczyć Rzymowi szczególne miejsce i misję w świecie.
 

 


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz