fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Ruch jednostajny prostoliniowy.

Układ odniesienia

jest to układ współrzędnych związany z ciałem lub zespołem ciał względem, których obserwujemy zmianę położenia jakiegokolwiek ciała. Rozróżniamy układ odniesienia:
jednowymiarowy
układ jednowymiarowy
dwuwymiarowy
układ dwuwymiarowy
trójwymiarowy
układ trójwymiarowy

Ruch

- przez ruch ciała rozumiemy zmianę jego położenia względem innych ciał (układu odniesienia)

Względność ruchu

polega na tym, iż dane ciało może być w stanie spoczynku względem jednego układu odniesienia, zaś względem innego może znajdować się w ruchu

Wektor położenia

- jest to wektor łączący początek układu z punktem, w którym w danej chwili przebywa ciało.

Wektor przemieszczenia

(przemieszczenie)jest to różnica między kolejnymi wektorami położeń
wektor przemieszczenia
Ciekawą symulację wektora przemieszczenia zobaczysz pod adresem: (link umieszczono za zgodą autora sumulacji)

wektor przemieszczeniaWektor przemieszczenia

Ruch postępowy

Ciało porusza się ruchem postępowym, jeżeli jego poszczególne punkty zakreślają tory równe i wzajemnie równoległe. Jeżeli tymi torami są linie proste, ruch ciała nazywamy prostoliniowym, gdy są krzywe-krzywoliniowym.

Ruch obrotowy

to taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu.

Tor ruchu

jest to zbiór punktów, w których znajdowało się ciało w kolejnych chwilach ruchu.

Prędkość

w dowolnym ruchu nazywamy stosunek wektora przemieszczenia do czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło.
wzór na prędkość

Prędkość chwilowa

jest top stosunek przemieszczenia, które nastąpiło w bardzo krótkim czasie, do tego czasu.
wzor prędkośc chwilowa

Prędkość średnia

jest to stosunek przemieszczenia do czasu, w którym ono nastąpiło
prędkość średnia wzór

Ruch jednostajny prostoliniowy (cechy ruchu)

stosunek przemieszczenia do czasu, w którym ono nastąpiło jest wielkością stałą- prędkość nie zmienia się podczas trwania ruchu (v=const); torem ruchu jest lina prosta.

Równanie ruchu jednostajnego prostoliniowego


równanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

Wyprowadzenie równania ruchu jednostajnego prostoliniowego


wyprowadzenie równania ruchu jednostajnego prostoliniowego

Wykres prędkości

w ruchu jednostajnym prostoliniowym
wykres prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Wartość pola pod wykresem v(t) odpowiada wartości przebytej drogi.

Wykres położenia

w ruchu jednostajnym prostoliniowym
wykres położenia
Wartość tangensa kąta nachylenia prostej x(t) odpowiada wartości prędkości
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz