fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Akustyka

Przyczyną zjawisk akustycznych są drgania ośrodków sprężystych- ciał stałych, cieczy czy gazów. Drgania te rozchodzą się w postaci fal podłużnych. Fale, których częstotliwości są w przedziale od 20 do 20 000Hz wywołują u ludzi wrażenia słuchowe.

Cechy fali dźwiękowej

Infradźwięki

Infradźwięki, to fale o częstotliwości mniejszej od częstotliwości słyszalnej

Ultradźwięki

Ultradźwięki, to fale o częstotliwości większej od słyszalnej

Dźwięk

Dźwięk jest wrażeniem słuchowym, powstałym w wyniku interferencji fali okresowej podstawowej i kilku wyższych harmonicznych, przykładowym źródłem dźwięku są struny głosowe

Ton

Ton, to wrażenie słuchowe wywołane dźwiękiem o określonej częstotliwości, amplitudzie, na przykład źródłem może być drgający kamerton

Szmer

Szmer, to wrażenie słuchowe wywołane nakładającymi się falami nieokresowymi o różnych częstotliwościach.

Poziom natężenia dźwięku (n)

Przy określaniu poziomu natężenia dźwięku, za wzorcową częstotliwość przyjmuje się f=1000Hz, dla której próg słyszalności wynosi 10^-12 Wm^2. Ten punkt jest punktem zerowym przyjętej skali. Poziom natężenia wynosi n, gdy natężenie jest 10^n razy większe od natężenia przyjętej granicy słyszalności.
akustyka natężenie dźwięku

Natężenie fali

Natężenie fali w odległości r od źródła wyraża się zależnością
natężenie fali w odległości R od źródła

Bel (B)

Bel (B), to jednostka natężenia dźwięku, częściej używany jest decybel (dB), który jest dziesięć razy mniejszy 1 B=10 dB , próg bólu przyjmuje się 120 dB

Fon

Fon, to jednostka głośności dźwięku, głośność wynosi n fonów, gdy dany dźwięk słyszany jest tak samo głośno, jak dźwięk o natężeniu n dB i o częstotliwości f = 1000 Hz

Głośność

Głośność dźwięku, jest to indywidualna miara oceny poziomu natężenia dźwięku. Dźwięk jest tym głośniejszy im ma większą amplitudę w przypadku fal o tej samej częstotliwości. Jeżeli porównujemy fale o różnej częstotliwości to wrażenia słuchowe są inne. Ucho ludzki inaczej odbiera fale o tym samym natężeniu a różnej częstotliwości. Głośniej się słyszy dźwięk o częstotliwości 1000Hz niż 200Hz

Zjawisko Dopplera

Efekt Dopplera, jest to pozorna zmiana częstotliwości dźwięku, które zachodzi, gdy źródło i odbiornik są względem siebie w ruchu.
efekt Dopplera

Obiektywne i subiektywne cechy dźwięku

Cechy obiektywne to częstotliwość, natężenie ewentualnie poziom natężenia, charakter drgań. Tym cechom odpowiadają cechy subiektywne odbierane i oceniane przez każdego z nas. Stąd charakterystyka dźwięku tymi cechami nie jest jednoznaczna. Jest to wysokość, głośność i barwa dźwięku.
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz