fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Dynamika- wzory, prawa

Zasady dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki

Jeżeli na ciało nie działa żadna siał lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
wzór pierwsza zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki

Przyspieszenie, z jakim porusza się ciało o masie m jest wprost proporcjonalne do wypadkowej sił działających na to ciało
wzór druga zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki w postaci uogólnionej

Przyrost pędu ciała jest równy iloczynowi działającej na ciało siły i czasu jej działania
wzór druga zasada dynamiki w postaci uogólnionej

Pęd

Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała. Pęd jest wielkością wektorową. Wektor pędu przejmuje cechy wektora prędkości ciała, ale jego wartość (długość) jest m razy większa od długości wektora prędkość poruszającego się ciała.
wzór pęd

Trzecia zasada dynamiki

Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku i przeciwnym zwrocie.
wzór trzecia zasada dynamiki

Siły w ruchu po okręgu

Siła dośrodkowa

Ciało wykonuje ruch po okręgu ze stałą szybkością jeśli wypadkowa wszystkich sił działających na to ciało jest w każdej chwili zwrócona do środka okręgu.
wzór siła dośrodkowa

Siła tarcia

Tarcie statyczne


Siła tarcia statycznego może przyjmować różne wartości od zera do Tmax
wzór tarcie statyczne

Tarcie kinetyczne

wzór tarcie kinetyczne

Równia pochyła rozkład sił

wzór równia pochyła rozkład sił

Zasada zachowania pędu

Pęd układu

Pędem układu ciał nazywamy sumę wektorów pędów ciał tworzących ten układ

Zasad zachowania pędu

Jeśli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub siły te równoważą się, to pęd układu pozostaje stały. Siły wewnętrzne zmieniają pędy poszczególnych ciał, nie zmieniając pędu układu.
wzór zasad zachowania pędu

Praca

Praca jest iloczynem wektora siły i wektora przemieszczenia ciała. Praca jest wielkością skalarną.
fizyka ściąga na telefon komórkowy dynamika

Moc

Stosunek pracy W do czasu t, w którym ta praca została wykonana, nazywamy mocą. Moc jest wielkością skalarną.
wzór na moc

Energia mechaniczna

Jeśli układ jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że posiada energię mechaniczną

Energia potencjalna

Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m umieszczonego na wysokość h nad poziom odniesienia (na przykład poziom podłogi) jest równa iloczynowi masy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości
wzór energia potencjalna grawitacji

Energia kinetyczna

Energi akinetyczna, to energia ciała, która związana jest z jego ruchem
wzór energia kinetyczna

Energia potencjalna sprężystości

Energia potencjalna sprężystości jest energią określaną dla ciała odkształcanego sprężyście. Energia ta jest proporcjonalna do kwadratu odkształcenia od położenia równowagi.
wzór energia potencjalna sprężystości

Zasada zachowania energii

Jeśli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne lub działają, ale nie wykonują pracy, to energia mechaniczna układu jest zachowana.
wzór zasada zachowania energii

Rzuty

Spadek swobodny

wzór spadek swobodny

Rzut pionowy

wzór rzut pionowy

Rzut poziomy

wzór rzut poziomy

Rzut ukośny

wzór rzut ukośny

Grawitacja

Prawo powszechnej grawitacji

Dwie masy punktowe przyciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotni proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości.
wzór prawo powszechnej grawitacji

Wykres zależności siły grawitacji od odległości

wykres zależności siły grawitacji od odległości

Prawa Keplera

Pierwsze prawo Keplera

Każda planeta krąży po orbicie eliptycznej, Słońce znajduje się w jednym z dwóch ognisk elipsy
pierwsze prawo keplera

Drugie prawo Keplera

Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z planetą, w równych odstępach czasu zakreśla równe pola powierzchni
drugie prawo keplera

Trzecie prawo Keplera

Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity (czyli największej odległości od Słońca) jest stały dla wszystkich planet
trzecie prawo keplera

Natężenie pola grawitacyjnego

Natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie pola grawitacyjnego jest stosunkiem siły grawitacji działającej na umieszczone w tym punkcie ciało próbne do masy tego ciała. Natężenie pola grawitacyjnego jest wielkością wektorową
wzór natężenie pola grawitacyjnego

Wykres zależności natężenia pola od odległości

wzór wykres zależności natężenia pola od odległości

Praca w polu grawitacyjnym

Praca siły zewnętrznej w polu grawitacyjnym nie zależy od kształtu toru, po którym porusza się ciało, a tylko od położenia punktu początkowego i końcowego toru.
wzór praca w polu grawitacyjnym

Energia potencjalna w polu grawitacyjnym

wzór energia potencjalna w polu grawitacyjnym

Potencjał pola grawitacyjnego

wzór potencjał pola grawitacyjnego

Praca w polu grawitacyjnym wyrażona potencjałem


wzór praca w polu grawitacyjnym wyrażona potencjałem

Prędkości kosmiczne

Pierwsza prędkość kosmiczna

Pierwsza prędkość kosmiczna, to najmniejsza wartość prędkość, jaką należy nadać ciału względem przyciągającego je ciała niebieskiego (masy źródła pola grawitacyjnego, np. Ziemi), aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie. Ciało staje się wtedy satelitą ciała niebieskiego. Dla Ziemi wynosi ona około 7,9 km/s
wzór pierwsza prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna, to prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie poruszając się dalej ruchem swobodnym. Dla danego ciała niebieskiego jest pierwiastek z dwóch razy większa od pierwszej prędkości kosmicznej. Dla Ziemi wynosi ona około 11,2km/s
wzór drug aprędkośc kosmiczna
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz