fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fale elektromagnetyczne

Światło i fale radiowe są przykładem fal elektromagnetycznych. Natura powstawania fali elektromagnetycznej związana jest ze zmianą pola magnetycznego lub zmianą pola elektrycznego. Powstawanie fali elektromagnetycznej ujmują prawa Maxwella

I prawo Maxwella

Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola magnetycznego

II prawo Maxwella

Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola elektrycznego
Zmienne pole magnetycznew danej przestrzeni najłatwiej jest wywołać poruszając magnesem sztabkowym. Jeżeli w sąsiedztwie magnesu ustawi się pierścień to powstanie w nim wirowe pole elektryczne. Ruch ładunku elektrycznego pierścieniu określa reguła Lenza
fale elektromagnetyczne magnes pierścień
Z godnie z ruchem ładunku dodatniego w pierścieniu wiruje wytworzone pole elektryczne- drugie prawo Maxwella. Wirowe pole magnetyczne można wzbudzić ładując i rozładowując kondensator. Proces ładowani i rozładowania odpowiada zmianom pola elektrycznego. Zmiany te są odpowiedzialne za powstanie wirowego pola magnetycznego- pierwsze prawo Maxwella.
fale elektromagnetyczne kondensator

Definicja fali elektromagnetycznej

Falaelektromagnetyczna, to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Pole elektryczne i magnetyczne wzajemnie się indukują. Wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji pola magnetycznego są względem siebie prostopadłe i względem kierunku prędkości ich rozchodzenia się.
fala elektromagnetyczna wektor indukcji i natężenia

Prędkość

Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni jest określona wzorem
wzór prędkosc fali elektromagnetycznej
Co odpowiada prędkości światła w próżni

Obwód LC

W obwodzie złożonym z cewki o indukcyjności L oraz kondensatora o pojemności C można wytwarzać fale elektromagnetyczne. Odpowiednio ładując i rozładowując kondensator zmieniamy pole elektryczne. Ładowanie kondensatora odbywa się ze źródła wysokiego napięcia U, rozładowanie- odbywa się przez zwarcie klucza K po odłączeniu źródła. Prąd rozładowania kondensatora przepływa przez cewkę L. W wyniku zjawiska samoindukcji w cewce powstaje siła elektromotoryczna samoindukcji. Prąd indukcyjny ładuje ponownie kondensator, ale znaki ładunków na okładkach kondensatora będą przeciwne. Kondensator staje się znów źródłem prądu i ponownie się rozładowuje- cykl się powtarza. Gdyby w obwodzie nie było strat energii proces ten trwałby w nieskończoność. Drgania obwodu LC przypominają drgania wahadła. Podczas zmian pola elektrycznego i magnetycznego wytwarza się fala elektromagnetyczna.
obwód LC fala elektromagnetyczna
fala elektromagnetyczna zależności

Przejście fali przez granicę ośrodków

Przy przejściu fali z jednego ośrodka do innego częstotliwość nie ulega zmianie, zmienia się szybkość rozchodzenia się fali i długość fali.

Widmo fali elektromagnetycznej

Widmo fali elektromagnetycznej, jest to klasyfikacja fal elektromagnetycznych według ich częstotliwości lub długości w próżni.
Fale elektromagnetyczne wymienione w porządku od najdłuższej długości fali do najkrótszej, co odpowiada uporządkowaniu od najmniejszej częstotliwości do największej.
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz