fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Hydrostatyka

Ciśnienie

- nazywamy stosunek wartości siły nacisku (siły parcia) do pola powierzchni, na którą ta siła działa, jest to wielkość skalarna, jednostką ciśnienia jest paskal. Symbol Pa

Wzór na ciśnienie

ciśnienie hydrostatyczne
siła parcia, ciśnienie hydrostatyczne

Gęstość

- jest to stosunek masy ciała do jego objętości, jednostką jest kg/m3
gęstość materii

Parcie hydrostatyczne

- jest to siła nacisku działania cieczy na ścianki i dno naczynia

Ciśnienie hydrostatyczne

- to ciśnienie cieczy wywołane przez siłę parcia hydrostatycznego, zależy ono gęstości cieczy ora słupa wysokości cieczy
ciśnienie hydrostatyczne powstawanie
wyprowadzenie ciśnienia hydrostatycznego
Jak widać ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy i jej gęstości. Nie zależy od kształtów naczynia, pola powierzchni oraz objętości.

Paradoks hydrostatyczny

-parcia słupów tej samej cieczy, mające taką samą wysokość wywierane w naczyniach na ich dna o takiej samej wielkości powierzchni są jednakowe niezależnie od kształtu tych naczyń.
paradoks hydrostatyczny

Prawo Pascala

- ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane w cieczy lub gazie we wszystkich kierunkach jednakowo.

Prasa hydrauliczna

prasa hydrauliczna

Naczynia połączone

- to dwa lub więcej połączonych ze sobą naczyń, w taki sposób, że ciecz w nich zgromadzona może się swobodnie przelewać z jednego naczynia do drugiego.

Prawo naczyń połączonych dla cieczy jednorodnych

- jeżeli ciecz jednorodna lub gaz w naczyniu połączonym jest równowadze, to ciśnienie panujące na tym samym poziomie we wszystkich ramionach naczynia jest jednakowe.
naczynia połączone

Prawo naczyń połączonych dla cieczy niejednorodnych

-jeżeli dwie różne i niemieszające się ciecze w naczyniach połączonych są w równowadze, to ciśnienie panujące na poziome zetknięcia cieczy i w każdym poziomie poniżej zetknięcia, są jednakowe.
naczynia połączone ciecz niejednorodna

Barometr

- to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, działa na zasadzie naczyń połączonych
barometr
wysokość słupa rtęci barometr

Manometr

- to przyrząd służący do pomiaru ciśnienia wewnątrz naczynia, działa na zasadzie naczyń połączonych.

Siła wyporu

- jest wypadkowa siłą parcia, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciała, jest skierowana ku powierzchni cieczy

Prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu o kierunku pionowym i zwróconym w górę, jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy lub gazu.
prawo Archimedesa wzór

Wyprowadzenie prawa Archimedesa

parwo Archimedesa powstawanie siały wyporu
wyprowadzenie prawa Archimedesa

Warunki pływania ciał

a) gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, to ciężar ciała jest większy od siły wyporu, ciało tonie
ciało tonie
b) gdy gęstość ciała jest równa gęstości cieczy, to ciężar ciała jest równoważony siłą wyporu, ciała pływa całkowicie zanurzone w cieczy na dowolnej głębokości
ciało pływa na dowolnej głębokości
c) gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy, to ciało pływa wynurzone, sila wyporu części zanurzonej ciała równoważy jego ciężar
ciało pływa na powierzchni

Areometr

- przyrząd służący do wyznaczania gęstości cieczy, działa na zasadzie prawa Archimedesa, tworzy go zasklepiona na obu końcach szklana rurka, obciążona na jednym z nich i jest wyposażona w skalę.
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz