fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Moment siły i moment bezwładności

Bryła sztywna (ciało sztywne)

jest to ciało, którego cząstki składowe zachowują względem siebie stałe odległości. W pojęciu tym zaniedbujemy ruch drgający atomów oraz cząstek względem siebie.

Moment siły (moment obrotowy)

to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r (o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły) oraz siły F
fizyka moment siły (moment obrotowy)
Jest to wielkość wektorowa. Zaczepiona jest w punkcie O (początku promienia wodzącego), a jego jej kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor (F) i promień wodzący (r). Zwrot wektora momentu siły określa się zgodnie z reguła śruby prawoskrętnej.
fizyka zwrot wektora momentu siły
Jednostką momentu siły jest Nm (niutonometr). Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul (jednostka energii). Uwaga: są to dwie różne jednostki!

Moment bezwładności

jest to wielkość skalarna określająca bezwładność ciała w ruchu obrotowym względem określonej osi obrotu. Im większy moment bezwładności, tym trudniej jest zmienić ruch obrotowy ciała (zwiększyć lub zmniejszyć prędkość kątową ciała)
Moment bezwładności

Moment bezwładności układu dwóch punktów materialnych

jest sumą momentów bezwładności każdego z tych punktów
Moment bezwładności układu dwóch punktów materialnych

Moment bezwładności dla całej bryły

składającej się z dowolnej liczby elementów
Moment bezwładności dla całej bryły

Twierdzenie Steinera

omawia, w jaki sposób znaleźć moment bezwładności bryły względem dowolnej osi, jeżeli znany jest moment bezwładności względem osi równoległej i przechodzącej przez środek tej bryły
wzor Twierdzenie Steinera

Pręt- moment bezwładności


Pręt- moment bezwładności

Pierścień cienkościenny- moment bezwładności

wzor Pierścień cienkościenny- moment bezwładności

Walec- moment bezwładności


wzor Walec- moment bezwładności

Walec wydrążony (rura)-moment bezwładności

wzor Walec wydrążony-moment bezwładności

Kula- moment bezwładności

wzor Kula- moment bezwładności

Sfera cienkościenna- moment bezwładności

wzor Sfera cienkościenna- moment bezwładności
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz