fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Optyka fizyczna

Prawo odbicia

Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
prawo odbicia

Kąt padania

Kąt padania, jest to kąt między kierunkiem promienia padającego a prostą prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków

Kąt odbicia

Kąt odbicia,jest to kąt między kierunkiem promienia odbitego a prosta prostopadłą (normalną) do granicy ośrodków

Współczynnik załamania

Współczynnik załamania ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
wzór współczynnik załamania ośrodka

Bezwzględny współczynnik załamania

Bezwzględny współczynnik załamania, to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
wzór bezwzględny współczynnik załamania

Względny współczynnik załamania

Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
Wyprowadzenie zależności
względny współczynnik załamania wyprowadzenie wzoru

Prawo załamania (prawo Snelliusa)

Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
prawo załamania prawo Snelliusa

Całkowite wewnętrzne odbicie

Całkowite wewnętrzne odbicie występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.

Kąt graniczny

Kąt graniczny, to kąt, dla którego kąt załamania wynosi 90°.
wzór kąt graniczny

Zjawisko polaryzacji światła

Światło spolaryzowane, to świtało, którego wektor natężenia pola elektrycznego leży w jednej płaszczyźnie
zjawisko polaryzacji światła

Polaryzacja światła przez odbicie

Światło ulega także polaryzacji przy odbiciu. Całkowita polaryzacja zachodzi dla określonego kąta padania- kąta Brewstera.

Kąt Brewstera

Kąt Brewstera, jest to taki kąt padania, przy którym promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt 90stopni
schemat kąt Brewstera
Kąt Brewstera związany jest ze współczynnikiem załamania materiału odbijającego wzorem
wzór kąt Brewstera

Doświadczenie Younga

Doświadczenie Younga świadczy o falowej naturze światła
doświadczenie Younga
Za przesłoną S1 z pojedynczą szczeliną zgodnie z zasada Huygensa rozchodzi się fala walcowa (na płaszczyźnie kolista). Do przesłony S2 dochodzi fala w zgodnych fazach (jest spójna). Za tą szczeliną powstają dwie fale koliste, które potwierdzają falową naturę światła przez występowanie zjawiska dyfrakcji i interferencji. Na ekranie widoczne są prążki interferencyjne. To samo można pokazać stosując siatkę dyfrakcyjną

Siatka dyfrakcyjna

Siatka dyfrakcyjna, to jeden z najprostszych przyrządów do przeprowadzania analizy widmowej. Tworzy ją układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin.
siatka dyfrakcyjna

Stała siatki dyfrakcyjnej

Stała siatki dyfrakcyjnej oznaczana symbolem (a), jest to odległość między sąsiednimi szczelinami

Rząd widma

Rząd widma, są to kolejne punkty widoczne na ekranie za siatką dyfrakcyjną, które odpowiadają kolejnym prążkom interferencyjnym, prążek środkowy oznaczany jest jako prążek rzędu 0
rząd widma

Wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu

wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz