fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Optyka- wzory, prawa

Prawo odbicia

Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie
prawo odbicia

Wyprowadzenie prawa odbicia (geometrycznie):

Kąt α, to kąt padania, kąt β to kąt odbicia.
Odcinki AD i BC muszą być przebyte w tym samym czasie, stąd:
schemat wyprowadzenie prawa odbicia
wzór wyprowadzenie prawa odbicia

Współczynnik załamania

Współczynnik załamania ośrodka jest miarą zmiany prędkości rozchodzenia się fali w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku
wzór współczynnik załamania

Bezwzględny współczynnik załamania

Bezwzględny współczynnik załamania, to współczynnik załamania światła na granicy dowolnego ośrodka i próżni
wzór bezwzględny współczynnik załamania

Względny współczynnik załamania

Względny współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego jest równy stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania tych dwóch ośrodków
Wyprowadzenie zależności
wzór względny współczynnik załamania

Prawo załamania (prawo Snelliusa)


Ciekawą symulację prawa odbicia i załamania oraz całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
wzór prawo załamania (prawo Snelliusa)

Wyprowadzenie prawa załamania

wyprowadzenie prawo załamania (prawo Snelliusa)
Światło pokonuje drogę BC w ośrodku pierwszym w tym samym czasie, co drogę AD w drugim ośrodku.
wyprowadzenie prawo załamania (prawo Snelliusa)

Całkowite wewnętrzne odbicie

Symulację fizyczną całkowitego wewnętrznego odbicia zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
prawo odbicia i załamania światła symulacja Prawo odbicia i załamania
Całkowite wewnętrzne odbicie występuje wtedy, gdy światło z jednego ośrodka nie przedostaje się do drugiego. Warunkiem całkowitego wewnętrznego odbicia jest to, aby kąt padania był większy od kąta granicznego.
wzór całkowite wewnętrzne odbicie

Kąt Brewstera

Kąt Brewstera, jest to taki kąt padania, przy którym promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt 90stopni
wzór kąt Brewstera
Kąt Brewstera związany jest ze współczynnikiem załamania materiału odbijającego wzorem
wzór kąt Brewstera

Wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu (siatka dyfrakcyjan)

wzór na sinus kąta ugięcia prążka n-rzędu (siatka dyfrakcyjan)

Przejście wiązki monochromatycznej przez pryzmat

przejście wiązki monochromatycznej przez pryzmat

Kąt odchylenia promienia

Dla niewielkich kątów padania, kąt odchylenia promienia przechodzącego przez pryzmat jest równy
wzór pryzmat kąt odchylenia promienia

Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim

konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim

Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim

Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
symulacja konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim
konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim

Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych

Symulację fizyczną konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym zobaczysz pod adresem:
(link umieszczono za zgodą autora sumulacji)
konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym
konstrukcja obrazów w zwierciadłach wklęsłych
Cechy uzyskanego obrazu

Konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych

konstrukcja obrazów w zwierciadłach wypukłych
Cechy obrazu

Równanie zwierciadła

wzór równanie zwierciadła

Równanie soczewki

wzór równanie soczewki

Własności soczewek

własności soczewek

Zdolność skupiająca soczewki

Zdolność skupiająca soczewki jest równa odwrotności ogniskowej
wzór zdolność skupiająca soczewki
Jedna dioptria jest zdolnością skupiającą soczewki o ogniskowej 1 metr.
Jeżeli mamy układ złożony z kilku soczewek, to zdolność skupiająca układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych soczewek.
wzór zdolność skupiająca układu soczewek

Przejście wiązki równoległej przez soczewkę

-skupiającą
przejście wiązki równoległej przez soczewkę skupiającą
-rozpraszającą
przejście wiązki równoległej przez soczewkę rozpraszajacą

Powstawanie obrazów w soczewce

-skupiającej
powstawanie obrazów w soczewce skupiającej
-rozpraszającej
powstawanie obrazów w soczewce rozpraszającej

Lupa

Lupa, to najprostszy przyrząd optyczny zbudowany z soczewki skupiającej o krótkiej ogniskowej. Uzyskane obrazy są kilkukrotnie powiększone, pozorne i proste
lupa powstawanie obrazu
wzór powiększenie lupy

Mikroskop

Mikroskop, to przyrząd służący do oglądania małych, niewidocznych gołym okiem przedmiotów. Daje powiększenia większe niż lupa. Składa się z układu soczewek: obiektywu i okularu. Obiektyw wytwarza obraz rzeczywisty, powiększony i obrócony. Okular pełni rolę lupy i powiększa obraz utworzony przez obiektyw. Powstaje obraz pozorny, powiększony i prosty.
powstawanie obrazu w mikroskopie
wzór na powiększenie w mikroskopie

Zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna)

Zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna), to wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego, oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu. Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (1D). Soczewki skupiające maja zdolność skupiającą dodatnią, a rozpraszające- ujemną.
wzór zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna)

Strumień świetlny

Strumień świetlny, to energia promieniowania świetlnego przechodząca w jednostce czasu przez powierzchnię. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm)
wzór strumień świetlny

Oświetlenie (natężenie oświetlenia)

Oświetlenie (natężenie oświetlenia), jest to stosunek padającego prostopadle na powierzchnię strumienia świetlnego do pola tej powierzchni
wzór oświetlenie natężenie oświetlenia

Oświetlenie powierzchni kulistej

Oświetlenie powierzchni kulistej prostopadłej do promieni wysyłanych przez punktowe źródło światła, jest wprost proporcjonalne do światłości i odwrotni proporcjonalne do kwadratu odległości powierzchni od źródła.
wzór oświetlenie powierzchni kulistej

Oświetlenie powierzchni nieprostopadłej

wzór oświetlenie powierzchni nieprostopadłej
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz